ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرومسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

چنانچه جزای نقدی طبق قانون آیین دادرسی کیفری تقسیط شود، محکوم‌علیه نمی‌تواند از معافیت استفاده کند :

0
نظریات مشورتی کمیسیون قضایی وحقوقی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح:
خبرگزاری میزان- شرط معافیت از ۲۰ % جزای نقدی، حضور محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه برای پرداخت جزای نقدی است. برابر ماده (۵۰۰) قانون آیین دادرسی کیفری محکوم علیه معمولاً برای اجرای رأی احضار می‌شود و جلب محکوم علیه بعد از انقضای مهلت مذکور صورت می‌گیرد.

 

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، در تبصره «۳» ماده (۵۲۹) آیین دادرسی کیفری عنوان شده: «هرگاه محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود، قاضی اجرای احکام می‌تواند او را از پرداخت بیست درصد اجرای نقدی معاف کند. دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکوم علیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند.» سوالاتی در این خصوص مطرح است لطفاً ارشاد فرمایید:

الف- آیا موضوع معافیت بیست درصد در تبصره ماده فوق صرفاً در بحث احضار محکوم علیه است و آیا در جلب این امر ممکن است یا نه؟

ب- آیا در نیابت اعطایی، قاضی اجرای احکام مجری نیابت، می‌تواند موضوع معافیت بیست درصد را اعمال کند یا خیر؟

پ-آیا در موضوع معافیت، قاضی اجرای احکام اختیار اعمال معافیت کمتر از بیست درصد را هم دارد یا خیر؟

ت- آیا عبارت «برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود» منظور تمام جزای نقدی دفعتاً واحده است یا قسمتی از آن را هم پرداخت کند شامل می‌شود؟

شرط معافیت از ۲۰ % جزای نقدی، حضور محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه برای پرداخت جزای نقدی است. برابر ماده (۵۰۰) ق. آ. د. ک. محکوم علیه معمولاً برای اجرای رأی احضار می‌شود و جلب محکوم علیه بعد از انقضای مهلت مذکور صورت می‌گیرد، در این صورت باتوجه به انقضای مهلت، معافیت از ۲۰ % جزای نقدی منتفی است؛ اما چنانچه محکوم علیه در اجرای تبصره ماده مذکور بدون احضار قبلی، جلب شود و در همان روز آمادگی خود را برای پرداخت جزای نقدی اعلام کند، این امر مانع از معافیت ۲۰% از جزای نقدی نخواهد بود؛ زیرا از تاریخ درخواست اجرای احکام برای پرداخت جزای نقدی مهلت مذکور منقضی نشده است.

۲- درصورت حصول شرایط قانونی و عدم انقضای مهلت مقرر قانونی، قاضی اجرای احکام مجری نیابت درصورت وجود شرایط قانونی باید در مورد معافیت محکوم علیه از پرداخت ۲۰ % جزای نقدی اقدام کند. شایسته است قضات اجرای احکام در هنگام اعطای نیابت این موضوع را در نیابت قید کنند تا قاضی مجری نیابت طبق مقررات اتخاذ تصمیم کند.

۳- با عنایت به تکلیف دفتر قاضی اجرای احکام به درج کردن امکان معافیت موضوع تبصره ماده (۵۲۹) ق. آ. د. ک، در برگه احضاریه، اعمال معافیت مذکور الزامی است و میزان ۲۰ % مذکور در تبصره ثابت و مقطوع است و قاضی اجرای احکام نمی‌تواند تخفیف را کمتر از ۲۰ % اعمال کند.

۴- تبصره «۳» ماده (۵۲۹) ق. آ. د. ک، ناظر به تشویق محکوم علیه نسبت به پرداخت جزای نقدی مورد حکم به نحو یکجاست و چنانچه جزای نقدی در اجرای مقررات ذیل ماده (۵۲۹) تقسیط شود، محکوم‌علیه نمی‌تواند از معافیت مقرر در آن تبصره استفاده کند.

منبع : http://www.mizanonline.com/fa/news/423616

هدف از راه اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد جامعه ای شاداب وبا رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم برای همگان بویژه بازدید کنندگان این سایت اقتصادی سلامتی ونیکبختی آرزو می نمایم. با تشکر مدیر و مسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرومسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی