ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرومسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

مطالبه و وصول حق بیمه کارگران حتی در مقابل خودداری کارفرما:

0

درصورت خودداری کارفرما از ارسال صورت مزد یا حقوق بیمه‌شدگان ،سازمان تأمین‌اجتماعی می‌تواند حق‌بیمه را رأسا تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول کند.

مدیرکل تأمین‌اجتماعی استان قم گفت: درصورت خودداری کارفرما از ارسال صورت مزد یا حقوق بیمه‌شدگان به ترتیبی که در آیین‌نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد آمده،سازمان تأمین‌اجتماعی می‌تواند حق‌بیمه را رأسا تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول کند.
سید مجتبی موسوی با اعلام این مطلب افزود:کارفرما مکلف است طبق ماده ۳۹ قانون تأمین‌اجتماعی لیست و حق‌بیمه کارکنان خود مربوط به هر ماه را تا آخرین روز ماه بعد و درخصوص کارگاه‌های مشمول قانون معافیت از پرداخت حق‌بیمه سهم کارفرما تا میزان پنج نفر کارگر تا آخرین روز ۲ ماه بعد به سازمان ارسال و پرداخت کند.

وی با اشاره به ماده ۴۰ قانون تأمین‌اجتماعی درصورت عدم پرداخت حق‌بیمه از سوی کارفرمایان عنوان کرد:این سازمان درخصوص شرکت‌های حقوقی که لیست و حق‌بیمه کارکنان خود را پرداخت نمی‌کنند،می‌تواند از طریق دستمزد مبنای پرداخت مالیات،حق‌بیمه کارکنان را تعیین کند یا هزینه‌های حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌های مرتبط با آنها مندرج در اظهارنامه مالیاتی شخص حقوقی موجود در حوزه مالیاتی مربوط به آن سال مالی که براساس آن حق‌بیمه پرداخت و صورت مزد و حقوق تسلیم نشده است را مبنای محاسبه و مطالبه حق‌بیمه قرار دهد.

موسوی متذکر شد:درصورتی که نتوان از دو طریق مذکور به میزان تعداد کارکنان شاغل شخص حقوقی و دستمزد مربوطه دست یافت،این اختیار به سازمان داده شده که با بررسی کارشناسی و با درنظر گرفتن ظرفیت مندرج در پروانه فعالیت کارگاه یا حتی با استفاده از تعداد کارکنان شاغل در فعالیت‌های مشابه به تعداد کارکنان شخص حقوقی و صورت مزد یا حقوق آنها دست یابد.

مدیرکل تأمین‌اجتماعی استان قم درخاتمه گفت:پس از محاسبه حق‌بیمه مراتب به کارفرما یا کارفرمایان مربوطه ابلاغ و درصورت اعتراض آنان به مبلغ حق‌بیمه و یا تعداد افرادی‌که حق‌بیمه آنان مورد مطالبه قرار گرفته،مراتب در هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات رسیدگی و پس از قطعیت بدهی‌،سوابق ایجادی مطالبه می‌شود.

منبع : http://karayan.org

هدف از راه اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد جامعه ای شاداب وبا رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم برای همگان بویژه بازدید کنندگان این سایت اقتصادی سلامتی ونیکبختی آرزو می نمایم. با تشکر مدیر و مسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرومسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی