ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرومسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

تغییر دیدگاه مدیریتی لازمه توسعه پایدار:

0
طاهری در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد:

کارشناس امور اقتصادی از لزوم تبدیل مازاد درآمد های اقتصادی کشور از چرخه مصرف به پس انداز خبر داد.

 علی طاهری کارشناس امور اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درتشریح راهکار های توسعه یافتگی اقتصادی، اظهار کرد: توسعه کشور ها با تغییر دیدگاه در دو ابعاد به وجود می آید که یکی از آنها مربوط به ابعاد فرهنگی ، مدیریتی و وابسته به تغییرات فیزیکی و مادی است. بطوریکه با گسترش ابعاد فرهنگی و مدیریتی دیدگاه افراد و نیروی کار نسبت به تخصص ها، نگرش به نفس کار و .. تغییر پیدا می کند.

طاهری ادامه داد: در گسترش ابعاد فرهنگی و مدیریتی محور رویکرد ها به دانش بنیان بودن و آینده باوری فعالیت ها گرایش بیشتری پیدا می کند و در گسترش ابعاد فیزیکی و مادی هم زیرساخت ها، کارخانه ها، بنگاه های تولیدی و..  مجهز به دست آورد های نوین و مدرن می شوند. گسترش این ابعاد در نهایت منجر به قدرت و توسعه کشور ها می شود.

کارشناس امور اقتصادی اضافه کرد: البته نمی توان توسعه را مقوله ساده‌ای دانست که با افزایش تولید ملی، افزایش اشتغال، تغییرات فنی آن را به دست آورد. توسعه پایدار در گروی پایداری و باور به نظم و قاعده های رسیدن به کمال است.

وی افزود: در عصر نوین ،درونی و بومی کردن انقلاب صنعتی را گامی برای توسعه می خوانند، در حالی که اکنون بیشتر کشور ها مجهز به وجود صنعتی به خصوص هستند. ازاینرو اتکا بر نیروی ذهن، انرژی های ساختگی و تجدید پذیر می تواند چرخه صنعت و اقتصاد کلان را تحت تاثییر قرار دهد.

طاهری تصریح کرد: توسعه پایدار با محورمیت تحول فرهنگی انجام می شود. اگر در کنار توجه به تحول های فیزیکی و سرمایه ای به تغییر دیدگاه های مدیریتی و فرهنگی روی آورده شود، مسیری آسوده و جاودانه تری در پیش رو قرار می گیرد. بنابراین با گسترش ابعاد فرهنگی و مدیریتی ضمن تداوم و اثر بخشی فراوان، اتلاف منابع به حداقل رسیده و بهبود شرایط با هزینه های اندکی ثمر بخش می شود.

وی معتقد است، اگر تنها به محور تحول فیزیکی دقت شود، مسیری با نوسان و شوک های پیش بینی نشده، تغییرات پی ‌در پی، اتلاف منابع فراوان و درهم ریختگی بسیار در پیش رو قرار می گیرد. اکنون اتکا کشور به تحول های فیزیکی است که در نهایت شاهد شوک های متعدد حاصل از آن هستیم.

کارشناس امور اقتصادی بیان کرد:  اگر در دید کلان نگر در اقتصاد به سه مبحث اعم از تعدیل مازاد درآمد دولت و مردم به پس انداز ، تبدیل پس‌انداز ها به سرمایه‌گذاری و هدایت کیفی و کارآمد کردن سرمایه‌ گذاری‌ها توجه شود. شاهد اقتصادی پویا و توسعه یافته می شویم.

طاهری گفت: یافتن راهی برای اینکه بتوانیم مازاد درآمد های اقتصادی کشور را از چرخه مصرف به پس انداز تبدیل کنیم، از اهمیت والایی برخوردار است. چراکه اکنون هزینه های جاری دولت و کشور داری بسیار زیاد است که در مقابل این امر سرمایه اندکی برای گسترش تحول های فیزیکی و فرهنگی باقی می ماند.

منبع : https://www.yjc.ir/fa/news/6473550

هدف از راه اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد جامعه ای شاداب وبا رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم برای همگان بویژه بازدید کنندگان این سایت اقتصادی سلامتی ونیکبختی آرزو می نمایم. با تشکر مدیر و مسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرومسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی