ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

تعریف اوراق کم ارزشیابی شده چیست؟

0

اوراق بهادار مالی یا انواع دیگری از سرمایه گذاری ها که قیمت فروش آن زیر ارزش ذاتی و حقیقی سرمایه گذاری است، اوراق کم ارزشیابی شده گفته می‌شود. به عبارتی اوراقی که کمتر از ارزش واقعی تخمین و قیمت گذاری شده باشند، اوراق کم ارزشیابی شده گفته می‌شوند. سهامی که کم ارزش گذاری شده می‌تواند از طریق بررسی صورتحساب های مالی و تحلیل معیارهای بنیادی آن، مثل جریان نقدی، نسبت قیمت به درآمد و … مورد ارزیابی قرار گیرد تا ارزش ذاتی سهام موردنظر مشخص شود.

توضیحات مدیر مالی در مورد اوراق کم ارزشیابی شده:

خرید سهامی که کم ارزش گذاری شده‌اند جزء کلیدی استراتژی ویرانگر سرمایه گذاری ارزش وارن بافت است؛ اما سرمایه گذاری ارزشی مصون از خطا و شکست نیست. هیچ تضمینی وجود ندارد که سهام کم ارزش گذاری شده موردتوجه واقع شود. هیچ راه درست یکتایی نیز در کار نیست تا بتوان ارزش ذاتی سهام را تعیین کرد، این فقط یک بازی حدس و گمان ساده است.

معادل‌ انگلیسی اوراق کم ارزشیابی شده عبارت است از:

Undervalued

تهیه‌شده در:  مدیر مالی

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی