ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرومسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

مسئولیت های کیفری مدیران و مدیر عاملان چیست؟

0

مدیران و مدیر عامل شرکت های سهامی   امکان دارد در بعضی مواقع کارهای غیر قانونی مانند کلاهبرداری ،خیانت در امانت ،جعل اسناد و..انجام دهند که در قانون جزایی برای انها مقرراتی وضع شده که طبق ان با متخلفان برخورد می کنند .

مدیران و مدیر عامل در شرکت مسئولیتهای کیفری متفاوتی دارند که در صورت عدم اجرای هر یک از انها تخلف خاصی محسوب می شود که شامل:
۱-نگرفتن به موقع مبلغ اسمی از سهام که پرداخت نشده است یا دعوت نکردن به موقع مجمع عمومی فوق العاده برای کم کردن سرمایه ی شرکت
۲-قبل از این که کل سرمایه ی شرکت پرداخت شود اوراق قرضه را صادر کنند
۳-چنانچه در صادر کردن اوراق قرضه از ماده ی ۵۶ لایحه پیروی نکرده باشند
۴-اگر در اوراق قرضه ماده ی ۶۰ لایحه را بیان نکرده باشند
۵-طبق ماده ی ۹۹لایحه باید افراد حاضر در مجمع عمومی تنظیم شود که در صورت عدم انجام ان تخلف محسوب می شود
۶-در موقع انتخاب بازرس برای شرکت، سهامداران را دعوت نکرده باشند ویا اینکه در موقع تشکیل مجمع عمومی بازرسان را  دعوت نکنند
۷-مانع از فعالیت بازرسان شرکت شوند
۸-چنانچه قبل از اینکه سرمایه ی شرکت را افزایش دهند سهام را عرضه کنند
۹-توجه نکردن به اینکه سهامدارن شرکت حق تقدم دارند در گرفتن سهام
۱۰-به طور عمد اطلاعات نادرست به مجمع عمومی می دهد تا مانع گرفتن سهام توسط سهامداران شوند
۱۱-برای کاهش سرمایه شرکت طبق ماده ی ۲۶۲عمل نکنند
۱۲-زمانیکه به خاطر ضررهای شرکت نیمی از سرمایه ی شرکت از بین رفته باشد وظیفه دارند که مجمع عمومی فوق العاده را برای این که تصمیم بگیرند که شرکت به کار خود ادامه دهد یا منحل شود تشکیل دهند.  عدم انجام این کار تخلف محسوب می شود
مجازاتهایی که در صورت عدم انجام وظایف برای مدیران و مدیرعامل از طرف قانون در نظر گرفته شده است :
۱-هیئت مدیره موظف است حداقل بیست روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی مدارک را که شامل صورت دارایی های شرکت،ترازنامه و حساب های شرکت که شامل سود و زیان شرکت است را به بازرسان ارائه دهند در صورت عدم این کار به حبس دو تا شش ماه و یا جریمه ی نقدی که بین ۲۰ تا ۲۰۰ هزار تومان می باشد
۲-طبق ماده ی ۲۵۸در صورت عدم انجام کارهای زیر طبق قانون بین یک تا سه سال محکومیت دارد:
الف)مدیر عامل یا هیئت رئیسه صورت دارایی ها و یا تراز نامه ی جعلی به سهامداران  ارائه دهند
ب)مدیر عامل و هیئت رئیسه از اموال شرکت در جهت منافع شخصی خود استفاده کنند

*برای اینکه این قوانین و مقررات اجرا شود نیاز به شاکی خصوصی نمی باشد زیرا این قوانین در جهت حفاظت از منافع شرکت قرار داده شده است  و در صورت عدم رعایت انها از سوی هیئت مدیره یا مدیر عامل  طبق قوانین با انها بر خورد خواهد شد .

موسسه ی ثبتیکال در زمینه ی ثبت شرکت به شما کمک می کند تا شرکت خود را به ثبت برسانید .این موسسه که کل هزینه ها را پس از پایان کار دریافت می کند .

منبع : https://sabticall.com

هدف از راه اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد جامعه ای شاداب وبا رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم برای همگان بویژه بازدید کنندگان این سایت اقتصادی سلامتی ونیکبختی آرزو می نمایم. با تشکر مدیر و مسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرومسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی