ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

عدم تعادل در عرضه و تقاضا عاملی در افزایش بیکاری کارگران است:

0

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: وقتی عرضه از تقاضا بیشتر شود و ظرفیت اقتصاد پاسخگوی نیاز افراد نباشد، عدم تعادل ایجاد می شود که حوزه کار عکس العمل متناسب با آن را نشان می دهد.

برنامه “صبح و گفت و گو” رادیو گفت وگو با موضوع قراردادهای سفیدامضای کارگران و با حضور سید علیرضا حیدری نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و دکتر اصغر آهنی ها عضو شورای عالی کار به روی انتن رفت.

دکتر اصغر آهنی ها با اشاره به شرایط اقتصادی بد و رکودی که در بخش صنعت وجود دارد، گفت: این بخش عموما متعلق به بخش های مردمی است و بیش از ۴۰ درصد از حقوق بگیران آن در واحدهای کوچک و متوسط مشغول به کار هستند.

وی با اشاره به اینکه ۵۵ درصد از اقتصاد کشور متاسفانه در اقتصاد غیر رسمی رقم می خورد، عنوان داشت: به جای حل مشکلات و حل مباحث زیربنایی که می تواند زمینه ساز رونق تولید شود، به سمت موضوعات فرعی و جزئی می رویم که اهمیت کمتری دارد.

عضو شورای عالی کار از مطرح شدن قانون کار ماده هفت، تبصره یک و دو گفت و اظهار داشت: طبق این تبصره آئین نامه ای توسط دولت برای کارهای موقت و پروژه ای و غیر مستمر باید تهیه شود.

این در حالی است که در تبصره دو ماده هفت مشخص شده است برای کارهای مستمر اگر در قرارداد، تاریخ رسمی وجود نداشته باشد، نیروی کار رسمی است و اگر تاریخ داشته باشد، قرارداد مدت دار است.

وی تصریح داشت: اگر در کاری، قرارداد مدت دار نباشد معتقدیم کارفرما باید تابع قانون باشد و این موضوع برای همه واحدهای کوچک و بزرگ یکسان است. در شرایط فعلی، وزارت کار سامانه ای را تهیه کرده است که در آن قراردادها ثبت می شود.

در ادامه سید علیرضا حیدری عدم تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار را به عنوان عارضه ای بد در اقتصاد برشمرد و گفت: طبیعتا وقتی عرضه از تقاضا بیشتر شود و ظرفیت اقتصاد پاسخگوی نیاز افراد را نداشته باشد، عدم تعادل ایجاد می شود که حوزه کار عکس العمل متناسب با آن را نشان می دهد.

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ادامه داد: اگر به شش سال قبل برگردیم، چنین عارضه هایی را در بازار کار نمی دیدیم زیرا فرصت های شغلی متناسب یا بعضا بیشتر از متقاضیان بازار کار بود و به همین جهت چانه زنی برای به دست آوردن کار مناسب از ناحیه نیروی کار، وزنه سنگین تری داشت.

وی با اشاره به وجود مشکلاتی که ناشی از قانون کار است، عنوان داشت: امروز شاهد هستیم برای قرارداد، وثیقه از نیروی کار دریافت می شود زیرا تقاضا بیشتر از عرضه است در حالی که تا شش سال پیش این مسئله وجود نداشت.

منبع : http://radiogoftegoo.ir/newsdetails/?m=175107&n=99634

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی