ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

سود مشاع و غیرمشاع در بانک‌ها و موسسات اعتباری:

0

سود مشاع و غیرمشاع دو مقوله جدا از هم بوده که بانک و موسسه مالی و اعتباری باید با دقت و با وسواس بسیار این نوع سود کسب شده را از یکدیگر جدا کند.

به گزارش ایبِنا، به عبارت ساده‌تر سود غیر مشاع باید بین سهامداران و صاحبان یک بانک و موسسه مالی و اعتباری تقسیم شود و سود مشاع باید بین سپرده‌گذاران و مشتریان که در بانک و موسسه اعتباری سرمایه خود را قرار داده اند تقسیم شود.

سود مشاع حاصل از فعالیت های اصلی بانک‌ها و موسسات نظیر پرداخت تسهیلات، سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و فعالیت هایی این چنینی است.

سود غیر مشاع نیز حاصل از فعالیت‌های درآمدی بانک به جز تسهیلات است که از جمله آن می‌توان به کارمزدهای دریافتی از بانک مرکزی در شبکه شتاب، کارمزدهای ناشی از صدور ضمانت‌نامه، کارمزد های ناشی از چک بانکی بین بانکی و غیره اشاره کرد.

بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در پایان دوره های مالی خود باید با محاسبه دقیق سودهای کسب شده مشاع و غیرمشاع آنها را بین سپرده‌گذاران و صاحبان سهام تقسیم کنند.

منبع : http://www.ibena.ir/news/79824

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی