ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

جای خالی مطالبات معوقه سازمان تامین اجتماعی در بودجه ۹۷

0

بررسی مفاد لایحه بودجه سال ۹۷ نشان می‌دهد که از سوی دولت هیچ ردیف بودجه‌ای برای پرداخت مطالبات انباشته سازمان تامین اجتماعی، در نظر گرفته نشده است و تمامی اعتبارات مربوط به فعالیت‌های سازمان تامین اجتماعی به تعهدات جاری دولت مربوط می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بررسی لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال ۹۷ تنها یک روز پس از ارایه آن به مجلس نشان می‌دهد که دولت هیچ ردیف بودجه‌ای برای پرداخت مطالبات انباشته سازمان تامین اجتماعی درنظر نگرفته است. این درحالی‌است که مطابق بند «الف» و تبصره ماده «۱۲» قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده‌ بود در طول اجرای برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی‌های حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی اقدام نموده به نحوی که سالانه ده درصد (۱۰ درصد) بدهی خود را به صندوق تامین اجتماعی تسویه نماید.

در این رابطه منابع مطلع ایلنا می‌گویند در راستای تکلیف معین شده در قانون برنامه ششم توسعه، در متن لایحه‌ای که ابتدا توسط سازمان برنامه و بودجه کشور برای لایحه برنامه پنج‌ ساله ششم توسعه تهیه شده بود، معادل ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای بازپرداخت مطالبات معوقه سازمان تامین اجتماعی درنظر گرفته شده‌ بود اما جای این ردیف بودجه در متن نهایی لایحه پیشنهادی که روز گذشته توسط دولت به مجلس تقدیم شد، خالی مانده است.

براساس این اظهارات درحال حاضر تمامی اعتباراتی که در لایحه بودجه سال ۹۷ در ارتباط با فعالیت‌های سازمان تامین اجتماعی درنظر گرفته شده است، به تعهدات جاری سال آینده دولت در ارتباط با فعالیت‌های این سازمان مربوط می‌شود که با توجه عملکرد دولت‌های پیشین در سنوات گذشته، تضمینی برای پرداخت کامل آنها و اضافه شدن بر حجم مطالبات معوقه سازمان تامین اجتماعی از دولت وجود ندارد.

ارزش ریالی مجموعه مطالبات معوقه دولت‌های پیشین به سازمان تامین اجتماعی تا پایان سال ۹۴ بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

منبع : http://www.ilna.ir

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی