ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

اخذ چک و سفته‌ اجباری شیوه جدید جلوگیری از اعتراض به تضییع حقوق کارگران:

0

نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در گفت‌وگو با تسنیم خبر داد:

اخذ چک و سفته‌ اجباری شیوه جدید جلوگیری از اعتراض به تضییع حقوق کارگران.

خبرگزاری تسنیم: نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به رواج قرار سفید امضا در بنگاه‌ها گفت: کارفرمایان با گرفتن چک و سفته از کارگران قدرت اعتراض در مقابل تضییع حداقل حقوق قانونی را از نیروی کار می‌گیرند.

ابوالفضل فتح الهی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره روی آوردن برخی بنگاه‌ها به انعقاد قراردادهای ماهیانه گفت:متأسفانه آمارهایی از افزایش قراردادهای فصلی،‌سفید امضا و موقت وجود دارد که نشان دهنده رواج این نوع قراردادها در کشور است.

وی در ادامه با اشاره به کارگیری روش جدید انعقاد قرارداد در بنگاه‌های بزرگ برای جلوگیری از افزایش یکباره هزینه های بنگاه گفت: بسیاری از کارفرمایان برای جلوگیری از افزایش یکباره هزینه های بنگاه‌ها تمایل به قرادادهای سفید امضا، ماهیانه و فصلی دارند و این مسئله نشان دهنده عدم اعتماد تولید کنندگان نسبت به آینده است.

نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهار کرد:یکی دیگر از معضلات روابط کار بحث ” تسویه های سفید امضاست”.این مسئله در قراردادهای موقت گنجانده می‌شود.

وی بیان کرد: کارفرمایان با گنجاندن بندهای اجباری مبنی بر تسویه دریافت برخی مزایا مانند عیدی پایان سال، حق مسکن و نظایر آنها و حتی واگذاری کامل حق اخراج به کارفرمایان در برگه های سفید امضا به راحتی حق کارگر را پایمال می کنند.

فتح الهی افزود:کارگرانی که دارای این نوع قراردادها هستند قبل از شروع به کار مجبور به پذیرش تسویه حساب می‌شوند و کارفرمایان بعضاً‌ با گرفتن چک و سفته هنگام انعقاد قرار داد سفید امضا قدرت اعتراض در مقابل ضایع شدن حداقل حقوق قانونی را از آنها می‌گیرند.

نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به رواج قرار سفید امضا در بنگاه‌ها گفت: متاسفانه امروزه قرارداد ماهیانه سفید امضا در بنگاه‌ها رواج یافته است.با توجه به افزایش قراردادهای تنظیم شده فیمابین کارگر و کارفرما و رواج تسویه حساب های سفید امضا در رابطه بین کارگران و کارفرمایان و امکان سوء استفاده از آن و به منظور شفاف سازی موارد مورد توافق کارگر و کارفرما در چارچوب قوانین و رضایتمندی آنان و کاهش اختلافات کارگری و کارفرمایی اجرای دستورالعمل جلوگیری از قرارداد سفید امضا ضروری است.

منبع : https://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/09/14/578350

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی