ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

چرا برخی مردان و زنان ترک شغل می‎کنند؟

0
در گزارش آمارگیری بین جامعه مردان شاغل و زنان شاغل پایین بودن درآمد مهمترین دلیل ترک شغل زنان از محیط کار و موقتی بودن قراردادها و مقطعی بودن شغل مهمترین دلیل ترک شغل در میان مردان شاغل بوده است.
تیتر ۲۰ – در کنار اینکه تعدادی زیادی از جوانان و فارغ التحصیلان در جامعه جویای کار هستند. تعدادی از شاغلین به دلایل مختلف ترک کار می کنند و در صف بیکاری قرار می گیرند.
 در گزارش آمارگیری بین جامعه مردان شاغل و زنان شاغل پایین بودن درآمد مهمترین دلیل ترک زنان از محیط کار بوده است. بعد از آن نیز اخراج یا تعدیل نیرو دلیل بعدی برای ترک کار بوده است.
چرا برخی مردان و زنان ترک شغل می‎کنند؟+عکس
موقتی بودن قراردادها و مقطعی بودن شغل مهمترین دلیل ترک شغل در میان مردان شاغل بوده است./تسنیم
منبع : http://titre20.ir/fa/news/20366

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی