ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

تعهدات بیمه‌ای بدون پشتوانه را نمی‌پذیریم:

0

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی:

تعهدات بیمه‌ای بدون پشتوانه را نمی‌پذیریم/ بنگاه‌داری حیاط خلوت می‌سازد .

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی می‌گوید: سیاستگذاری این سازمان به گونه‌ای نیست که مخالف معافیت‌ها و مشوق‌های بیمه‌ای برای کارفرمایان باشد اما باید پیش از این کار منابع آن توسط دولت دیده شود تا تکالیف بدون پشتوانه بار تعهدات بر دوش سازمان را اضافه نکند.

«سیدتقی نوربخش» مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در گفتگو با ایلنا، اظهار داشت: سیاستگذاری این سازمان به گونه‌ای نیست که مخالف معافیت‌ها و مشوق‌های بیمه‌ای برای کارفرمایان باشد اما باید پیش از این کار منابع آن توسط دولت دیده شود تا تکالیف بدون پشتوانه بار تعهدات بر دوش سازمان را اضافه نکند.

وی افزود: در گذشته معافیت‌های بیمه‌ای مختلفی را برای کارفرمایان پیش بینی کرده بودند مثل کارگاه‌های زیر پنج نفر کارگر و مشوق‌های بیمه‌ای که در چارچوب قانون برنامه پنجم توسعه برای کارفرمایان دیده شده بود با این حال همانطور که گفتم تعهدات بدون پشتوانه و بدون منبع از قبل پیش‌بینی شده را نمی‌پذیریم.

نوربخش در ادامه با بیان اینکه بخش خصوصی توان رقابت با سازمان تامین اجتماعی در خدمات دهی به مردم در نظام بیمه‌های پایه اجتماعی را ندارد، تصریح کرد: بخش خصوصی ممکن است که وارد سرمایه‌گذاری در حوزه بیمه‌های تکمیلی و عمر شده باشد اما بعید است تمایلی برای ورود و سرمایه‌گذاری بر بیمه‌های پایه را داشته باشد ضمن اینکه تعهدات حاکمیتی ایجاب می‌کند که بیمه‌های اجتماعی این چنین اداره شوند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی افزود: سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های آن براساس قانون اعداد بزرگ اداره می‌شود به این معنی که چون تعداد افراد تحت پوشش آن وسیع است ریسک‌ها بین آنها توزیع می‌شود. همچنین باید گفت که این سازمان مبتنی بر نظام بیمه‌های اجتماعی درآمد هزینه‌ای است و ریسک‌هایی بالایی را از ناحیه متحمل می‌شود و با بر هم ریختن تعادل میان منابع و مصارف ضرر ده می‌شود، از این رو عقلانی به نظر نمی‌رسد که بخش خصوصی به دنبال سرمایه‌گذاری در جایی غیرسود ده باشد.

نوربخش با بیان اینکه سیاست این سازمان در دوره مدیریت وی پرهیز از بنگاه‌داری و ورود به عرصه سرمایه‌گذاری بوده است، گفت: سیاست سازمان تامین اجتماعی مدیریت اقتصادی سهام، مدیریت با حاشیه ریسک کم سهام و مدیریت نقد پذیرینده سهام و مدیریت شفاف سهام بوده و نه بنگاه‌داری اما به هر حال اموالی از دولت در قالب اوراق تسویه و رد دیون به سازمان واگذار شده است که این تماما به معنای رقابت با بخش خصوصی نیست.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اضافه کرد: راه‌حل این مسئله این است که پولی که سازمان تامین اجتماعی از بیمه‌شدگان خود می‌گیرد را سرمایه‌گذاری کند تا فرصت اقتصادی برابر و در خدمت توسعه ایجاد شود. باید توجه داشت که سرمایه‌گذاری در سازمان‌های بیمه‌گر یک الزام است اما بنگاه‌داری نه تنها الزام نیست بلکه یک سم است چراکه ظرفیت حیاط خلوت شدن و شفاف نشدن را دارد. از این رو باید به فکر ورود به بازار سرمایه بود.

 نوربخش با بیان اینکه وی به دنبال این بوده که بنگاه جدیدی در قابل رد دیون به سازمان تامین اجتماعی واگذار نشود، تصریح کرد: از همین رو با پرهیز از بنگاه‌داری به دنبال سرمایه‌گذاری در بخش های زیربنایی کشور بودیم یعنی جایی که بخش خصوصی امکان حضور ندارد تا در نهایت برنامه خروج از بنگاه‌داری خود را تکمیل کنیم. برای نمونه در پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس امکان سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی وجود ندارد یا در بخش‌های مخابراتی و ارتباطی مثل شرکت رایتل که ورود بخش خصوصی به آن دشوار است.

منبع : http://www.ilna.ir

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی