ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

اسناد حمل چیست و شامل چه مواردی میشود:

0

اسناد حمل به منزله سند قرارداد حمل, رسید دریافت کالا و سند مالکیت آن است و همچنین سندی است که زمان ادعای خسارت از شرکت بیمه می تواند به عنوان پشتوانه مورد استفاده واقع شود.

اسناد و مدارک حمل و نقل:

۱-بارنامه:
دراصطلاح بین المللى کشتیرانى بارنامه را (Bill of Loading) و در جاده و هواپیما CMR و در راه آهن CIM میخوانند و بارنامه مدرکى است براى حمل یک واحد و یا یک پارتى کالا.

انواع بارنامه:

  • بارنامه فیاتا (FIATA COMBINED TRNSPORT . B/L) : بارنامه فیاتا معتبرترین بارنامه رایج در تجارت بین‌الملل است و سندى است قابل معامله و انتقال براساس مقررات متحدالشکل.
  • CMR: حمل بین‌المللى کالا از طریق جاده و با وسیله نقلیه زمینى است و باید محل دریافت و تحویل کالا در ۲ کشور مختلف باشد و حداقل یکى از طرفین عضو کنوانسیون باشد.
  • CIM بارنامه اى که براى حمل و نقل کالا به کشورهاى خاور نزدیک و اروپا در چارچوب تعرفه TEA به وسیله راه آهن صادر مى‌شود.
    بارنامه (SMGS) :براى حمل و نقل کالا با واگن از / به کشورهاى مستقل مشترک‌المنافع صادر مى‌شود.

۲- پروفرما:
سیاهه خریدى است که فروشنده از مبداء به عنوان پیشنهاد فروش یا تعیین ارزش و شرایط فروش صادر مى کند که سیاهه باید به تأیید مرکز تهیه و توزیع مربوطه برسد پروفرما را پیش فاکتور نیز میگویند.

۳- گواهى مبدا (CERTIFICATE OF ORIGIN):
سندى است که دلالت بر محل ساخت کالا دارد و توسط اتاق بازرگانى کشور سازنده کالا و به تقاضاى صادرکننده تنظیم و تصدیق مى‌شود.

۴-اظهـارنـامـه گـمـرکـی:
عبارتست از یک اظهارنامه مبداء که توسط یک مقام یا مقامات صالح گواهی شده باشد .

سایر اصطلاحات مفید بازرگانی و حمل و نقل بین المللی:

Transshipment: عبارت از روش گمرکى است که به موجب ان کالا تحت نظارت گمرکى از یک وسیله حمل و نقل ورودى به یک وسیله حمل و نقل خروجى (صدور) در حوزه یک دفتر گمرکى که آن دفتر در عین حال دفتر گمرکى توأم است ، که هم براى واردات و هم براى صادرات اختصاص دارد.

کابوتاژ: عبارت است از حمل کالا از یک بندر کشور به بندر کشور دیگر و همچنین از یک گمرک به گمرک دیگر که از راه کشور همجوار صورت گیرد و براى کابوتاژ تشریفات گمرکى لازم است و دو نوع اظهارنامه گمرکى هنگام خروج کالا از بندر یا مرز و دیگرى هنگام ورود به گمرک یا مرز دیگر تنظیم می شود.

کـارنـه آ . ت . آ ( A . T . A ): مدرک ورود موقت بین المللی است . اگر شخص و یا شرکتی کالایی به صورت ورود موقت جهت شرکت در نمایشگاهها یا تاسیس نمایشگاه ، وارد نماید و یا نمونه‌هایی برای ارائه به مشتریان وارد کند ، به موجب این مدرک نیازی به انجام تشریفات گمرکی مربوط به ورود موقت نخواهد داشت.

اعـلامـیـه ارز: سندی است بانکی که مبلغ ارز انتقال یافته جهت خرید کالا و هم ارز ریالی آن و تاریخ گشایش اعتبار آن را نشان میدهد .

تـعـرفـه گـمـرکـی: جدولی است که کلیه کالاها در آن طبقه بندی و در ستونهای معین ، شماره فصل و ردیف مربوطه نوع کالا و ماخذ حقوقی گمرکی تعیین شده است .

پـیـمـان نـامـه ارزی: فرمی است که صادرکننده ، هنگام صدور کالا از کشور جهت تعهد فروش ارز حاصل از صادرات به بانکهای مجاز با اطلاع گمرک به بانک تسلیم می‌کند . برای خروج موقت نیز پیمان نامه موقت صادر می‌شود که در صورت عدم برگشت کالا در مدت مقرر ، آن را صادرات محسوب کرده و انجام تعهد را مورد پیگرد قرار می‌دهند.

بـارانـداز: محل سرپوشیده‌ای است که یک یا چند طرف آن دیوار نداشته باشد و کالاها به منظور محفوظ ماندن از برف و باران و تابش منظم آفتاب در آن جا گذاشته می‌شود .

اظـهـارنـامـه کـالا: عبارتست از هر نوع اظهارنامه‌ای که بر روی برگی که گمرک تعیین نموده تنظیم میشود . در این اظهارنامه اشخاص ذینفع روش گمرکی را که باید در مورد کالا اجرا گردد ، ذکر میکنند و مشخصاتی را که از نظر گمرک برای اجرای آن روش لازم است قید می‌کنند .

مـانـیـفـسـت: فهرست محمولات یک کشتی یا یک قطار یا یک کاروان از کامیونهایی را می‌گویند که بیشتر از یک بارنامه دارند . در فارسی می‌توان آنرا فهرست کل کالا خواند که حاوی ریز کلیه بارنامه‌های مربوط به محموله است . این فهرست کل ، زمانی عرضه می‌شود که محموله تجارتی به گمرک مقصد میرسد.

گـواهـی بـازرسـی: انجام بازرسی توسط یک موسسه بازرسی را مشخص می‌کند . مرجع مذکور محموله را با توجه به علائم حمل ، وزن ، تعداد بسته‌ها ، مورد بررسی کمی و کیفی قرار داده و گزارش خود را ارائه میدهد .

گـواهـی بـیـمـه: سندی است که باید توسط شرکت بیمه و یا نمایندگی آن و یا بوسیله پذیره نویسان صادر و یا امضاء شده باشد . و تاریخ آن باید همزمان و یا قبل از تاریخ حمل باشد . مبلغ بیمه نامه باید حداقل برابر با ارزش سیف کالا باشد.

وحید سلیمی

منبع : http://www.asianews.ir/2017/11

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی