ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

رشد جمعیت سالمند کشور پرشتاب است:

0

یک مقام مسئول تامین اجتماعی:

رشد جمعیت سالمند کشور پرشتاب است/ نگاهمان به پدیده سالمندی درست نیست.

تهران – ایرنا – مدیرکل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی گفت: آمارها نشان می دهد که رشد جمعیت سالمندی نسبت به رشد جمعیت کشور متفاوت است و پدیده سالمندی پرشتاب تر و با جهش بیشتری پیش می رود.

سیدمحمدعلی جنانی در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: براساس آمارها، بین سال های ۷۵ تا ۸۵ رشد جمعیت در کشور ۱،۷ درصد بود، اما جمعیت سالمندی ۲،۷ درصد رشد داشت و این آمار نشان می دهد رشد جمعیت سالمندی پرشتاب تر و با جهش بیشتری پیش می رود.
وی تصریح کرد: براساس اعلام سازمان جهانی بهداشت، افراد بین ۶۰ تا ۷۵ سال را سالمند تعریف می کنند و اگر نسبت افراد ۶۵ سال به کل جمعیت از پنج درصد کمتر باشد به این جمعیت جوان می گویند، اگر این نسبت بین ۵ تا ۱۰ درصد باشد میانسال و اگر بالای ۱۰ درصد باشد سالمند محسوب می شود.
جنانی اضافه کرد: موضوع سالمندی یکی از موضوعات بسیار مهم در سازمان تامین اجتماعی به شمار می رود و در کشور و به تبع آن در تامین اجتماعی چون نیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد، مورد تاکید جدی است.
مدیرکل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: طبق آمارها، موضوع سالمندی با نرخ باروری رابطه خطی معکوس و با شاخص امید به زندگی رابط خطی مستقیم دارد و متاسفانه در کشور ما هر دو پارامتر یعنی نرخ باروری در حال کاهش و امید به زندگی در حال افزایش است و اثر نامطلوب بر سالمندی می گذارد. مطالعات و پژوهش ها نشان می دهد که روند سالمندی به سمت سالمندی زنانه پیش می رود.
وی تاکید کرد: همچنین پدیده سالمندی بر هزینه خانوار اثر نامطلوبی می گذارد؛ به گونه ای که هزینه خانوار بدون سالمند در طول سال ۵ میلیون تومان در سال ۹۳ بوده؛ اما در همان سال با سالمند ۲۰ میلیون تومان در سال بوده است.

** نگاه به پدیده سالمندی باید تغییر کند
جنانی اضافه کرد: بنابراین باید برای جمعیت سالمندی خود فکر اساسی کرد؛ البته در کشورهای دیگر برای سالمندان طرح هایی را پیاده می کنند که این طرح ها ابعاد اقتصادی، اجتماعی، رفاهی، بهداشتی، درمانی و مراقبتی دارند.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین در موضوع سالمندی باید اولا پارادایم و نگاه به پدیده سالمندی را عوض کرد و این تغییر نگاه در تمامی رسانه های دیداری و شنیداری و وسایل ارتباط جمعی باید متجلی شود. به عنوان مثال سمبل یک انسان سالمند را در قالب یک تصاویر شاد و چالاک و شاداب نشان دهیم؛ نه اینکه یک فرد با اثرات سالمندی مانند پیری، نداشتن شادی و نشاط را به همگان نشان دهیم.
مدیرکل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی گفت: باید به شرایط استمرار زندگی حرفه ای و شغلی سالمندان فکر کنیم، افزایش سن بازنشستگی را داشته باشیم، جنبه های تشویقی در جهت تثبیت در شغل، بهره گیری از تجارب در قالب قانون های پیشکسوتان حرفه ای و مدیریت دانش و تجربه، مشارکت در سازمان های مردم نهاد را در برنامه ریزی های خودمان داشته باشیم تا نگاه به پدیده سالمندی تغییر کند.
وی تصریح کرد: همچنین سازمان ها باید به سمتی بروند که از تجارب بازنشستگان و پیشکسوتان جهت اصلاح و سیستم های خودشان استفاده کنند که یک نمونه آن در سازمان تامین اجتماعی استفاده از این افراد در بحث کارگزاری های رسمی است.
جنانی ادامه داد: مدیریت و نهادینه کردن فعالیت های جسمی و ورزشی سالمندان، تقویت همبستگی بین النسلی، متناسب سازی فضای مسکن و محیط شهری، تامین امکانات و ارائه روش های درست برای نگهداری سالمندان در منزل، استفاده از خدمات سالمندان در ارائه خدمات اجتماعی و تقویت نگاه های توانبخشی از دیگر برنامه هایی است که باید برای سالمندان در کشور اجرایی شود. البته جمعیت سالمند در افق های پیش رو به این موضوعات نیاز دارد.
سازمان تامین اجتماعی ۴۲ میلیون بیمه شده دارد که ۱۴ میلیون آن بیمه شده اصلی و سه میلیون نفر از آنها مستمری بگیر (از کارافتاده، بازنشسته و بازماندگان) هستند که ۱۸ نوع خدمت درمانی و بیمه ای به آنها ارائه می شود.
همچنین براساس آمارها، نسبت پشتیبانی( نسبت بیمه شده به مستمری بگیر) در سال ١٣۵۴ در ایران ۲۴،۸ بوده است که پس از طی دوره ۴٠ ساله در سال ١٣٩۴ به میزان ۵،۴ کاهش یافته است، این بدان معنی است که در سال ١٣۵۴، به ازای هر ۲۴،۸ بیمه شده اصلی، در آن سال یک نفر مستمری دریافت می کرده است و در سال ١٣٩۴، به ازای هر ۵،۸ بیمه شده اصلی، یک نفر مستمری دریافت کرده است.
اجتمام ** ۷۲۶۸ ** ۱۴۱۸
خبرنگار: مهناز بیرانوند ** ناشر: مریم برزآبادی

منبع : http://www.irna.ir/fa/News/82725362

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی