ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

تفاوت حسابرس ، ذی حساب و ممیز مالیاتی چیست؟

0
برای اینکه حسابرس ، ذی حساب و ممیز مالیاتی را باهم مقایسه کنیم بهترهست ابتدا از هر شغل تعریف مختصری ارائه دهیم و سپس با توجه به ماهیت اشخاص شاغل در این شغل ها ، محل کار ، و ماهیت صاحبکار در این گونه مشاغل تفاوتها را بیان کنیم.

حسابرس

حسابرس یا حسابرس مستقل فرد یا موسسه صلاحیت داری است که مسئولیت نهایی حسابرسی صورت های مالی را به عهده می گیرد و دفاتر ، اسناد و مدارک مورد رسیدگی را حسابرسی  و درباره مطلوبیت ارائه و قابلیت اعتماد صورت های مالی آن واحد ، بر اساس ضوابط حرفه ای اظهار نظر می کند . در موارد ارائه خدامت مرتبط ، حسابرس الزاما فرد یا موسسه ای نیست که حسابرسی صورت های مالی واحد اقتصادی را  بر عهده دارد.

احراز صلاحیت حرفه ای حسابرس ، مستلزم تحصیلات دانشگاهی ، تجربه در حد مقرر و گذراندن امتحانات حرفه ای هست که توسط مجامع حرفه ای به عمل می آید .در ایران پس از تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران فرد یا موسسه ای خواهد توانست  از عنوان “حسابدار رسمی  – حسابرس مستقل ” استفاده کند  که بر اساس آیین نامه “تعیین صلاحیت حسابداران رسمی  و چگونگی انتخاب آنان “موضوع ماده واحده قانون انتخاب شود و اساس نامه ، آیین نامه ها و سایر ضوابط جامعه حسابداران رسمی ایران را بپذیرد  و به عضویت جامعه مذبور در آید  و به طور تمام وقت ، به ارائه  خدمات تخصصی و حرفه ای اشتغال ورزد.

مفهوم ذی حساب 

ذی حساب فردی است که در استخدام وزرات امور اقتصادی  و دارایی است  و در یک واحد دولتی یا وابسته به دولت مستقر می باشد تا به کلیه هزینه ها و درآمدها نظارت کامل  داشته باشد. تمامی هزینه ها  در موسسات دولتی  و وابسته به دولت زیر نظر این شخص صورت می گیرد .در واقع ذی حساب باید اجازه انجام  هزینه را به موسسه بدهد تا موسسه بتواند  هزینه را انجام دهد . ذی حساب فرد مسقلی از موسسه  هست و از موسسه ای که در آن فعالیت  دارد ، حقوق دریافت نمی کند.

ممیز مالیاتی

ممیزی مالیاتی فردی هست که در استخدام وزارت امور اقتصادی و دارایی است و دفاتر موسسات را مورد بررسی قرار می دهد  تا مطابق  با درآمدها  و هزینه های موسسه مالیات وضع کند .ممیز مالیاتی لزوما وارد موسسه نمی شود بلکه موسسه وظیفه دارد تا دفاتر را تسلیم ممیزی نماید.فرد ممیز یک شخصیت کاملا مجزا از موسسه  هست و کلیه حقوق خود را از وزارت امور اقتصادی و دارایی دریافت می کند .

اما تفاوتها:

حال با تعریف سه مورد بالا بهتر می توان تفاوتهای این سه موضوع را بررسی کرد . به طور کلی این تفاوتها عبارتند از :

ممیزی مالیاتی و ذی حساب یک فرد هستند ولی حسابرس می تواند یک فرد یا موسسه باشد .

ذی حساب در موسسه بطور دائم مستقر می باشد . حسابرس برای مدت کوتاهی در موسسه مستقر می شود . ولی ممیز مالیاتی لزوما وارد موسسه نمی شود .

ذی حساب و ممیزی مالیاتی هر دو در استخدام وزارت امور اقتصادی و دارائی هستند . اما حسابرس یک شخصیت کاملا مستقل می باشد .

ذی حساب و ممیزی مالیاتی حقوق خود را از موسسه ای که در آن فعالیت می کنند دریافت نمی کنند . اما حسابرس حقوق انجام خدماتش را از موسسه مزبور دریافت می کند .

ذی حساب در موسسات دولتی و وابسته به دولت مستقر شده و فعالیت دارد . ولی درباره حسابرس و ممیز مالیاتی لزوما این مسئله صادق نیست .

تفاوت های دیگری نیز بین حسابرس ، ممیزی مالیاتی و ذی حساب وجود دارد که بهتر است آنها را شما پیدا کنید . تفکر کنید و مطمئن باشید که با تفکر و اندیشه همواره یک گام جلوتر از هم قطاران خود هستید .

حسابداری که تفکر نکند تنها یک حسابدار است و همیشه یک حسابدار باقی می ماند . فکر کنید ، سوال کنید ، جواب سوال را مورد پردازش قرار دهید و آن را بر روی کاغذ بنویسید . بعد از مدتی به آن نگاه کنید و ببینید که چقدر به نظر امروزتان نزدیک است . تمام تلاش و هدفتان این باشد که با جلو بروید . حتی یک لحظه توقف نکنید . هر روز توقف شما باعث یک روز عقب ماندن از هم قطاران است که با سرعت در حرکت هستند و به خاطر شما توقف نمی کند .

منبع:  

-تراز رایانه

-حساب گستر

http://job.drtaftiyan.com/SC.php?type=component_sections&id=3&sid=511

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی