ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

زنان همچنان برای حضور در بازار کار با موانع متعدد روبرویند:

0

وزارت کار:زنان همچنان برای حضور در بازار کار با موانع متعدد روبرویند.

تهران- ایرنا- گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از وضعیت اشتغال زنان نشان می دهد این قشر همچنان با موانع متعددی برای حضور در بازار کار و دسترسی به مشاغل شایسته روبرو هستند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، کار شایسته به عنوان فرصت دستیابی به کار مولد در شرایط آزادی امنیت، برابری و شرافت انسانی تعریف شده است.
بر اساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در مردادماه امسال تهیه شده و به تازگی در اختیار رسانه ها قرار گرفته است، زنان در مقایسه با مردان، با طیفی از چالش ها اعم از دسترسی فرصت های شغلی، انتخاب شغل، شرایط کاری، امنیت شغلی، تفاوت دستمزد، تبعیض و ایجاد تعادل میان مسئولیت های شغلی و خانوادگی روبرو هستند.
بنا به این گزارش، به دلیل نرخ پایین مشارکت زنان، در مقایسه با استانداردهای بین المللی نرخ مشارکت اقتصادی نیروی کار در ایران در گروه های سنی مختلف بسیار پایین است.
نرخ مشارکت نیروی کار برای گروه سنی ۱۵ سال به بالا در سال ۱۳۹۴ در ایران ۴۱٫۱ درصد بود، در حالی که این میانگین در سطح جهانی ۶۲ درصد و در کشورهای عربی ۵۲ درصد بوده است.
نرخ مشارکت اقتصادی، درصد جمعیت در سن کار حاضر در بازار کار است که ممکن است شاغل یا در جستجوی کار باشند. این نرخ، معیاری برای ارزیابی سلامت بازار کار است، زیرا به طور شفاف وضع بازار کار را نشان می دهد.
کارشناسان اقتصادی، نبود فرصت های شغلی در بازار کار به ویژه برای زنان را عامل اصلی ناامیدی و خروج جمعیت در سن کار از بازار کار می دانند.
بر اساس این گزارش، در سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ نرخ مشارکت مردان در بازه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال نزدیک ۱۰۰ درصد بوده و تا بازه سنی ۵۰ تا ۵۴ سال در همین سطح باقی مانده است، بنابراین افزایش آن را نمی توان هدفی برای سیاست های اشتغال در نظر گرفت. در مقابل، نرخ مشارکت زنان در همه گروه های سنی بسیار کم است و به ندرت به بیش از ۲۰ درصد می رسد.
بالاترین نرخ مشارکت زنان در سال های ۹۴-۱۳۹۲با اندازه حدودی ۲۰ درصد، در بازه های سنی ۲۲ تا ۲۴ سال و ۳۵ تا ۴۴ سال ثبت شده است. سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی این نرخ مشارکت در گروه های سنی یاد شده را ناشی از افزایش سطح تحصیلات زنان، کاهش نرخ باروری، افزایش سن ازدواج و رشد اقتصادی و شهرنشینی دانسته است.
در این گزارش به سیاستگذاران کشور توصیه شده است، رویکردی فراگیر برای کاهش نرخ بیکاری زنان اتخاذ کنند و با بهبود دسترسی به خدمات مراقبت کودکان، حمایت از زنان شاغل در زمان بارداری، سیستم حمل و نقل امن و سهل الوصول و گسترش فرصت های شغلی برای زنان به کاهش نرخ بیکاری زنان و کاهش شکاف بزرگ جنسیتی در بازار کار کمک کنند.
به گزارش ایرنا، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به تازگی در نشست شورای اشتغال که در وزارتخانه متبوع برگزار شد با اشاره به بهتر شدن وضعیت اشتغال زنان گفت: ۶۷ درصد اشتغال ایجاد شده در سال ۱۳۹۵ متعلق به زنان بوده است و بررسی ها نشان می دهدزنان در این سال، شغل های با کیفیت تری نسبت به مردان داشته اند.

منبع : http://news.parseek.com/Url/?id=14465676

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی