ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بیشتر شد :

0
براساس اعلام بانک مرکزی؛
خبرگزاری میزان- براساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی میزان بدهی بانک ها به بانک مرکزی در مردادماه سال جاری ۱۱۰۳.۹ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰.۲ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، براساس اعلام بانک مرکزی از گزیده آمارهای اقتصادی در مردادماه سال جاری، بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی را ۹۷۳۶٫۹ هزار میلیارد ریال اعلام کرده است که به نسبت اسفندماه سال گذشته ۶٫۱ و به نسبت مدت مشابه سال گذشته ۲۲٫۱ درصد افزایش نشان می دهد.

در عین حال، بدهی بخش دولتی در دوره مورد بررسی ۲۳۳۶٫۸ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مردادماه سال ۹۵ به میزان ۱۶٫۷ درصد رشد نشان می دهد.

بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در مردادماه رقم ۶۲۰٫۷ هزار میلیارد ریال را نشان می دهد که نسبت به اسفندماه گذشته ۷٫۷ درصد رشد داشته است.

بدهی بانک ها به بانک مرکزی در مردادماه سال جاری ۱۱۰۳٫۹ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۰٫۷ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰٫۲ درصد افزایش یافته است.

میزان سپرده بانک ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی در مردادماه سال جاری به رقم ۱۴۳۳٫۶ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه ۹٫۲ درصد و نسبت به مرداد سال گذشته ۲۲٫۰ درصد افزایش نشان می دهد.

سپرده های بخش دولتی نزد بانک مرکزی در مردادماه رقم ۳۸۵٫۷ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به اسفند سال گذشته ۳٫۳ و نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۱۶٫۵ درصد رشد یافته است.

منبع : http://www.mizanonline.ir/fa/news/357523

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی