ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

بررسی تشکیل کارگروه «امنیت شغلی» در شورای عالی کار:

0

نماینده کارگران در شورای عالی کار مطرح کرد:

بررسی تشکیل کارگروه «امنیت شغلی» در شورای عالی کار.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اشاره به تشکیل کارگروه «امنیت شغلی» گفت:موضوع فعالیت این کارگروه بررسی موضوعات مربوط به افزایش امنیت شغلی نیروی کار از جمله سازوکارهای تدوین آیین‌نامه تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار است.

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه عصر امروز جلسه تشکیل کارگروه «امنیت شغلی» با حضور شرکای اجتماعی برگزار خواهد شد گفت:این جلسه که با حضور شرکای اجتماعی (نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان) نیر برگزار می شود پیرامون مباحثی مانند تشکیل کارگروه «امنیت شغلی» بررسی خواهد شد. قرار است در خصوص مسائل مختلف کارگری و کارفرمایی بحث و تبادل نظر شود.

وی بیان کرد: موضوع فعالیت این کارگروه بررسی موضوعات مربوط به افزایش امنیت شغلی نیروی کار از جمله سازوکارهای تدوین آیین‌نامه تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار است.بر اساس تبصره ۱ماده ۷ قانون کار، وزارت کار مکلف است حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد تهیه کند و پس از تصویب در هیأت وزیران اجرایی شود.

منبع : https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/06/21/1516993

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی