ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

شرایط و نحوه بیمه‌پردازی متقاضیان بیمه اختیاری اعلام شد :

0

از سوی مدیرکل امور فنی بیمه شدگان؛

شرایط و نحوه بیمه‌پردازی متقاضیان بیمه اختیاری اعلام شد .

مدیرکل امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تامین‌اجتماعی، شرایط و نحوه بیمه‌پردازی برای متقاضیان بیمه‌های اختیاری، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و زنان خانه‌دار را تشریح کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، منصور آتشی اظهار داشت: در قانون تامین اجتماعی برای پوشش بیمه‌ای افرادی که مدتی به‌واسطه اشتغال تحت پوشش بیمه‌اجتماعی بوده اما به‌دلیل عدم اشتغال، از پوشش این بیمه خارج شده‌اند، تدابیری اندیشیده شده به‌نحوی‌که این‌گونه اشخاص با دارا بودن حداقل ٣٠ روز سابقه پرداخت حق بیمه، بتوانند بیمه خود را به‌طور اختیاری ادامه دهند.

وی ادامه داد: متقاضیان بیمه اختیاری می‌توانند تا سن ۵٠ سالگی با دارا بودن حداقل ٣٠ روز سابقه پرداخت حق بیمه که به لحاظ بازنشستگی معتبر باشد، بیمه خود را به‌طور اختیاری ادامه دهند.

آتشی افزود: همچنین چنانچه سن متقاضی زمان ثبت تقاضا، بیش از ۵٠ سال باشد، پذیرش درخواست وی منوط به دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی، معادل مدت مازاد سنی خواهد بود.

وی اضافه کرد: تمامی متقاضیانی که حداقل ١٠ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند نیز بدون رعایت شرط سنی تقاضای آنان پذیرفته خواهد شد.

مدیرکل امورفنی بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه نرخ پرداخت حق بیمه در بیمه اختیاری، معادل بیست و شش درصد(٢۶%) دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه مورد قرار داد خواهد بود، گفت: بیمه‌شدگان بیمه اختیاری با انعقاد قرارداد، پرداخت حق بیمه و احراز شرایط مقرر می‌توانند از بازنشستگی، از کار افتادگی، فوت و درمان بهره‌مند شوند.

وی تصریح کرد: بیمه‌شدگان اختیاری باید پس از شروع بیمه، حق بیمه هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ٢ ماه بعد پرداخت کنند در غیر این‌صورت قرارداد منعقده از تاریخ عدم پرداخت حق بیمه لغو و ادامه بیمه آنان موکول به تسلیم تقاضای جدید و موافقت سازمان خواهد بود.

وی افزود: تمام بیمه‌شدگان اختیاری و آن دسته از مستمری بگیرانی که با احتساب سابقه پرداخت حق بیمه ادامه به‌طور اختیاری، در ردیف مستمری‌بگیران قراردارند، همانند بیمه‌شدگان اجباری از پرداخت فرانشیز درمانی معاف خواهند بود و هزینه کفن و دفن و همچنین وسایل کمک‌پزشکی(پروتز و اروتز) به آنان مطابق مقررات مربوطه ارائه می‌شود.

آتشی تاکید کرد: متقاضیان ادامه بیمه به‌طور اختیاری باید قبل از انعقاد قرارداد، توسط سازمان تامین اجتماعی، مورد معاینه پزشکی قرار گیرند اما آن گروه از متقاضیانی که طبق گواهی پزشک معتمد سازمان، در زمان ارائه تقاضای ادامه بیمه به‌طور اختیاری، از کارافتاده کلی شناخته شوند، نمی‌توانند از حمایت مربوط به از کارافتادگی برخوردار شوند.

وی درباره بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد گفت: تمامی مشاغلی که تاکنون بیمه نشده‌اند، مشمول مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد شناخته می‌شوند و پذیرش درخواست و انعقاد قرارداد با متقاضیان بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد به جز افرادی که قسمتی و یا کل حق بیمه آنان توسط مراجع ذیربط پرداخت می‌شود، براساس اظهارات متقاضی صورت می‌گیرد.

وی درباره سن متقاضی بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد گفت: حداکثر سن برای پذیرش درخواست و عقد قرارداد برای مردان و زنان ۵٠ سال تمام در زمان ارائه تقاضا است که در غیر این صورت متقاضی باید معادل مازاد سنی مقرر، دارای سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی باشد.

آتشی افزود: همچنین تمام متقاضیانی که حداقل دارای ١٠ سال سابقه پرداخت حق بیمه باشند، می توانند بدون لحاظ شرط سنی نسبت به ارائه تقاضا و انعقاد قرارداد بیمه اقدام کنند.

وی درباره نرخ پرداخت حق بیمه و حمایت‌های بیمه‌ای این نوع بیمه اظهار داشت: نرخ حق بیمه ١۴ درصد (١٢  درصد سهم بیمه شده + ٢ درصد سهم دولت) شامل بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی، نرخ حق بیمه ١۶ درصد (١۴درصد سهم بیمه شده+ ٢درصد سهم دولت) شامل بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی و نرخ حق بیمه ٢٠ درصد (١٨ درصد سهم بیمه شده+ ٢ درصد سهم دولت) شامل بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی است.

آتشی افزود: بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد می‌توانند با پرداخت حق سرانه درمان برای خود و افراد تحت تکفل، با دریافت دفترچه درمانی از تمامی امکانات مراکز درمانی ملکی سازمان تأمین اجتماعی در سراسر کشور و نیز امکانات مراکز تشخیصی، درمانی و دارویی طرف قرارداد این سازمان استفاده کنند.

مدیرکل امورفنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی اضافه کرد: این سازمان همچنین به‌منظور گسترش و توسعه امر بیمه به آحاد افراد جامعه، زنان خانه‌دار را بر اساس مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار داده تا این گروه از جامعه، بتوانند با انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه مقرر از تعهدات قانونی مربوطه  بهره مند شوند.

وی درباره شرایط سنی بیمه زنان خانه‌دار گفت: زنان خانه‌داری که کمتر از ۵٠ سال تمام سن دارند، می‌توانند نسبت به ارائه تقاضا و انعقاد قرارداد بیمه اقدام کنند و چنانچه سن متقاضی زمان ثبت تقاضا بیش از ۵٠ سال باشد، پذیرش درخواست وی منوط به دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مدت مازاد سنی مقرر خواهد بود.

آتشی ادامه داد: زنان خانه‌داری که حداقل دارای ١٠ سال سابقه پرداخت حق بیمه هستند نیز می‌توانند بدون لحاظ شرط سنی، نسبت به ارائه تقاضا و انعقاد قرارداد بیمه اقدام کنند.

وی اظهار داشت: نرخ حق بیمه و حمایت‌های بیمه‌ای در این نوع بیمه، مانند بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد خواهد بود.

منبع : http://www.ilna.ir

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی