ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

تشکل‌های بازنشستگی به آینده امیدوار شده‌اند:

0

علی اصغر بیات، رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته تامین‌اجتماعی:

 تشکل‌های بازنشستگی به آینده امیدوار شده‌اند.

در حوزه بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین‌اجتماعی، مسائل و مشکلاتی در زمینه‌های معیشتی، درمانی و رفاهی وجود دارد. ازجمله می‌توان به این موارد اشاره کرد: اجرای کامل قانون همسان‌سازی مستمری‌ها، توجه به وضعیت مسکن بازنشستگان و مستمری‌بگیران، اجرای طرح‌های حمایتی در زمینه معیشت بازنشستگان و مستمری‌بگیران، اجرای اصل سه‌جانبه‌گرایی و حضور نمایندگان‌ بازنشستگان و مستمری بگیران در ارکان و تشکیلات مهم سازمان، حمایت از بیمه تکمیلی و بیمه عمر، اعطای تسهیلات بانکی مناسب، تکریم بازنشستگان در مراکز درمانی و بیمه‌ای. طی سال ها تلاشِ کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی در زمینه تحقق اهداف بازنشستگان، با تعامل خوبی که با سازمان تامین‌اجتماعی و سایر نهادهای مهم کشور مثل مجلس شورای اسلامی و دولت برقرار کرده‌ایم، درصدد رفع این مشکلات هستیم. سازمان تامین‌اجتماعی دوران پرفرازونشیبی را از سر گذرانده، اما امیدواریم پس از استقرار دولت دوازدهم، ثبات، نظم و آرامش فعلی این سازمان تداوم داشته شود. درگذشته شکاف مدیریتی و اختلاف سایق در رده‌های بالای سازمان با وزارت کار، ضربه‌های جبران‌ناپذیری بر پیکره تامین‌اجتماعی وارد کرد که خوشبختانه در دولت یازدهم برخی از نگرانی‌ها برطرف شد. این همان قدم گذاشتن در مسیر صحیحی است که هرچه جلوتر می‌رویم به آینده‌ای روشن‌تر امیدوار می‌شویم؛ به طوری که این روزها تشکل‌های بازنشستگی به آینده خود امیدوار شده‌اند.

منبع: هفته نامه آتیه نو شماره ١١٠

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی