ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

سازمان تامین اجتماعی برای مرتفع ساختن دغدغه های بازنشستگان تلاش می کند:

0
مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی:

سازمان تامین اجتماعی برای مرتفع ساختن دغدغه های بازنشستگان تلاش می کند.

کمیته های تخصصی سومین همایش منطقه ای روسای کانون های کارگران بازنشسته و مستمری بگیر منطقه جنوب کشور در استان کرمان آغاز به کار کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، در همایش منطقه ای  روسای کانون های بازنشستگان و مستمری بگیر منطقه جنوب کشور در استان کرمان، کارگروه های تخصصی در بخش های بیمه ای، درمانی، پشتیبانی و فرهنگی اجتماعی با حضور روساء و اعضاء کانون های بازنشستگی تشکیل شد .
مدیرکل امورفرهنگی واجتماعی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در کمیته تخصصی بیمه ای همایش روسای کانون های کارگران بازنشسته و مستمری بگیر اظهار امیدواری کرد اهداف برگزاری همایش محقق شود.
حسین شاهوردی با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم که فرمود” بهترین مردم  سودمند ترین مردم به آنها هستند”، تصریح کرد: اعضای کانون ها با سی سال تلاش و تجربه نشان دادند که می توانند به بازنشستگان کمک کنند و در سازمان تامین اجتماعی تلاش می کنیم اهداف سازمان را در خصوص ارائه خدمت به بازنشستگان و مستمری بگیران و همچنین دغدغه های فرهنگی و اجتماعی آنان را مرتفع کنیم.
مدیر کل تامین اجتماعی استان کرمان نیز در کمیته تخصصی بیمه ای همایش روسای کانون‌های کارگران بازنشسته ومستمری بگیر گفت: برگزاری چنین همایش ها با هدف تبیین دیدگاهها و رسیدن  به نقطه مشترک و حفظ یکپارچگی  است.
علی حسینی افزود: تامین اجتماعی بزرگترین سازمان بیمه ای در کشور و از شرایط اقتصادی و اجتماعی تاثیر پذیر است .
وی با اشاره به توجه ویژه سازمان تامین اجتماعی به بازنشستگان و مستمری بگیران تصریح کرد: بعنوان امانتدار حرکت می کنیم و تمام تلاش ما این است که اهداف این سازمان را به منصه ظهور برسانیم.

رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی نیز در این کمیته از برقراری تعامل دوسویه این سازمان و کانون های بازنشستگی تشکر کرد.

علی اصغر بیات گفت: مشارکت جدی در برنامه ها و انسجام بخشی در خدمات کانونها به بازنشستگان و مستمری بگیران و تقویت ارتباط با سازمان تامین اجتماعی از مهمترین دستاوردهادر حوزه بازنشستگی است.

گفتنی است، در دومین روز از همایش روسای کانونهای کارگران بازنشسته و مستمری بگیر منطقه جنوب شرق کشور در استان کرمان، مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی گفت: ما به دنبال این هستیم که دغدغه های بازنشستگان را کمتر کنیم و این نیاز به تعامل و همراهی دارد.

وی افزود: حوزه فرهنگی سازمان تامین اجتماعی در راستای تحقق برنامه های راهبردی و رسالت های این سازمان در بخش تقویت تعاملات با کانونهای بازنشستگی اقدامات موثری انجام داده است و امیدواریم این مسیر را با کمک کانون های بازنشستگی ادامه دهیم.

منبع : http://www.tamin.ir/News/Item/37794/2/37794.html

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی