ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

بازنشستگان از شورای عالی کار توقع دارند :

0

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران:

تعیین مزد با افزایش مستمری رابطه مستقیم دارد/ بازنشستگان از شورای عالی کار توقع دارند .

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران می‌گوید توقعات مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی همانند کارگران از مزد ۹۶ بالا است، چرا که معیشت کارگران و مستمری بگیران هم اکنون به یک اندازه مورد تهدید قرار گرفته است.

«علی اصغر بیات» رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران در گفتگو با ایلنا، اظهار داشت: از آنجا که مستمری بیمه شدگان غیر شاغل سازمان تامین اجتماعی تابعی از حداقل مزد مصوب شورای عالی کار است، کارگران بازنشسته و مقرری بگیر نیز به اندازه کارگران شاغل خواستار افزایش واقعی مزد در سال ۹۶ هستند.

وی بابیان اینکه معیشت کارگران  و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی به یک اندازه مورد تهدید قرار گرفته است، گفت: به همین دلیل توقع مستمری بگیران از اعضای حاضر در جلسات تعیین مزد سال ۹۶، کمتر از کارگران نیست.

بیات با بیان اینکه مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی منافع خود در امتداد منافع کارگران شاغل و بیمه پرداز تعریف می‌کنند،  افزود:  ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی صراحت دارد و تاکید کرده است که مستمری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی  نباید از حداقل مزد کارگران کمتر باشد.

وی با تاکید بر اینکه تعیین یک مزد عادلانه برای تامین حداقل‌های زندگی و جبران قدرت خرید از دست رفته  کارگران  و مستمری بگیران ضروری است، افزود: مزد سال آینده باید به گونه‌ای تعیین شود که بازنشستگان به راحتی قادر به خرید مایحتاج اولیه زندگی خود باشند امری که در دستمزد ۸۱۲ هزار تومانی سال گذشته لحاظ نشده بود.

به موجب مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، مستمری بازنشستگان این سازمان ازیک سو نباید کمتر از حداقل‌ مزد مصوب شورای عالی کار باشد و از سوی دیگر باید میزان آن پاسخگوی هزینه‌های زندگی بازنشستگان باشد.

بیات با بیان اینکه شرایط معیشتی مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی مطلوب نیست، گفت: اکثریت بازنشستگان به دلیل اینکه در سنین بالا به سر می‌برند داری مشکلات فیزیکی از قبیل پا درد و کمر درد هستند و توان این را ندارد که به سراغ کار دیگری بروند.

وی در پایان  افزود: با این وجود بازنشستگان با همین شرایط فیزیکی که به آن اشاره شد در سطح شهر تهران مشغول مسافر کشی و یا دستفروشی هستند.

منبع : http://www.ilna.ir

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی