ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

چرا بانک ها ورشکست شدند؟

0
زیان دهی بانک ها در سه سال گذشته موجب شده تا بسیاری از کارشناسان امر در جهت ورشکستگی این نهادهای مالی کشور هشدار دهند.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،سالیان سال است که بحث تحول در نظام بانکی موردتاکید مسئولان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی وکارشناسان بوده اما شاهد آن هستیم که نه تنها هیچ تحول قابل قبولی در این حوزه رخ نداده بلکه اوضاع بانک های کشور رو به وخامت گذاشته است تا جاییکه بسیاری از بانک ها به یکباره با تغییر سیستم حسابداری  به  سمت استانداردها،زیان ده شده و درآستانه ورشکستگی قرار گرفته اند.
ایجاد موسسات و بانک ها توسط نهادها،سازمان ها و اشخاص در طول دهه های گذشته ناشی از عملکرد ضعیف بانک های موجود در آن مقطع و عملکرد ضعیف بانک مرکزی بوده است،بطوریکه منابع سازمان ها،نهادها ومردم جذب می شد و به نسبت سپرده ها،خدمات در اختیار مدیران وکارکنان وشرکت های زیر مجموعه قرار نمی گرفت.
در نتیجه حجم عظیمی از درخواست ها در راهروهای بانک مرکزی وبدون نظارت مناسب مجوز گرفت، غافل از اینکه نظارت و قوانین مناسب در دسترس نیست و منابع مردم و سهامداران مورد تهدید قرار گرفت.
در مجموع کلیه این اقدامات در سال های گذشته موجب شد تا در سال ۹۵ بسیاری از بانکها در ورطه ورشکستگی قرار بگیرند.
در راستای روشن تر شدن زوایای این موضوع باشگاه خبرنگاران با حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی به گفتگو نشسته است:

حمایت های بانک مرکزی تا چه حد به جلوگیری از ورشکستگی بانک ها کمک کرده است؟
بانک مرکزی موظف است وظیفه نظارتی خود را بیشتر انجام دهد اما این نهاد باتوجه بیش از حد به موسسات مالی که سهمی کمتر از ۲۰ درصد در جذب منابع مالی داشته اند،سهم ۸۰ درصدی موجود بانک ها در حوزه نظارت را به فراموشی سپرده است، بنابراین به یکباره در سال ۹۵ شاهد ورشکستگی بانک ها بر اساس موارد غیر اخلاقی و غیرمالی صورت گرفته در سال ۹۳ و ۹۴ بودیم.

دلیل اصلی ورشکستگی بانک ها چیست؟
سودی که بانک ها برای طرح های تولیدی در نظر می گرفتند، غیر کارشناسی و غیر عملی بود و زمانی که نرخ سود تسهیلات بیش از ۳۰ درصد است،تولیدکننده نمی تواند به این میزان سود بانکی برسد،بنابراین این اعدادبا استمهال بدهی ها به دلیل عدم توانایی پرداخت بر روی کاغذ سود نشان می دادند و بدون داشتن نظارت کافی همه ساله این سودها و دیرکردها در حساب های آنها لحاظ می شد،در حالیکه معلوم بود بخش اعظم این سودها مشکوک الوصول ودر مواردی غیر قابل وصول است.

آیا زیان ده بودن بانک ها موجب از بین رفتن سرمایه های بانکی خواهد شد؟
بله،در این حالت سهامداران مجبور به پوشش سرمایه بانک ها شده ودر صورتی که این زیان زیادتر شود،سرمایه سهامداران از بین می رود.

ورشکستگی بانک ها چه تبعات اجتماعی در بر دارد؟
زیان ده شدن بانک ها اعتماد عمومی را نسبت به بانک ها وساختار دولت از بین می برد وهر لحظه ممکن است با هجوم حجم کوچکی از مردم به بانک ها جهت برداشت منابع وهزینه کرد آن در بخش مسکن وسایر بازارها، بانک ها باکمبود منابع مواجه شوند چراکه منابع سپرده گذاران به دارایی های سمی(مطالبات ودارایی های فیزیکی غیر لمس شونده)تبدیل شده است.

در حال حاضر چند بانک در کشور ورشکسته شده اند؟
براساس تعریف بانک ها وموسسات مالی که مشمول ماده ۱۴۱ شوند،ورشکسته هستند و از آنجاییکه به تازگی اطلاعات بانک ها منتشر شده،آمار دقیقی نمی توان اعلام کرد اما بحث ورشکستگی برای تعداد زیادی از بانک ها در سال آینده به صورت جدی مطرح خواهد شد.

دولت چه اقدامی در جهت نجات بانک ها از وضعیت کنونی کرده است؟
دولت به بانک های دولتی اعلام می کند تا افزایش سرمایه داده وسهم خود دولت را ازاین افزایش سرمایه،خود بانک بردارد.درمورد بانک های خصوصی هم از طریق تسویه وکم کردن از سهم سپرده بانک ها در نزد بانک مرکزی به کمک آنها خواهد آمد.

نقش صندوق های سرمایه گذاری در زیان دهی بانک ها چیست؟
مشکلات بانک ها بزرگ تر از آن است که بتوان تصور کرد زیرا اگر صندوق های سرمایه گذاری بانک ها را بررسی کنیم این صندوق ها بهانه ایست برای جذب منابع مالی با سود بالاتر وباید منابع آنها سرمایه گذاری می شد اما بیش از ۸۰ درصد این منابع در حساب های بانک ها به صورت سپرده سرمایه گذاری می شود به عبارتی صندوق ها بهانه ایست برای پوشش کمبود نقدینگی بانک ها و گهگاه این منابع از برخی صندوق ها در جهت سپرده گذاری به بانک ها که اوضاع نامناسبی دارند بانرخ ۲۷ درصد سپرده گذاری می شودو زمانی که ۱تا۲ درصد سود می تواند بانک خصوصی رانجات دهد، این صندوق ها با ۸ درصد سود از طریق کاغذ بازی،ضمن اینکه منافع کشور را به خطر می اندازند،به زمین خوردن  اقتصاد کمک کرده وتنها به فکر تامین منافع خود هستند.

منبع : http://banker.ir/news/183139

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی