ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

بیمه تکمیلی درمان و عمر مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی تمدید شد:

0
بر اساس دستور اداری مشترک بین حوزه های فنی و درآمد و اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی، بیمه تکمیلی درمان و عمر مستمری بگیران این سازمان از آذرماه سال جاری لغایت آبان ماه سال ٩۶ تمدید شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، براساس قرارداد منعقده بین کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی و شرکت بیمه آتیه سازان حافظ، حق بیمه تکمیلی درمان از تاریخ ١‏‏‏‏/٩‏‏‏‏/١٣٩۵ لغایت ٣٠‏‏‏‏/٨‏‏‏‏/١٣٩۶ با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، برای هر نفر ماهانه ٣٢٢،٠٠٠ ریال  تعیین شده است.
گفتنی است؛ با توجه به مصوبات هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی مبنی بر مساعدت به مستمری بگیران بابت بیمه تکمیلی درمان، مقرر شده است طی دوره مذکور به ازاء هر نفر از مشمولین، ماهانه مبلغ ٣٠،٠٠٠ ریال توسط واحدهای اجرایی به حساب هزینه کمک به بیمه تکمیلی درمان و با هماهنگی کانون بازنشستگان به شرکت طرف قرارداد پرداخت شود. از اینرو از تاریخ ١‏‏‏‏/٩‏‏‏‏/١٣٩۵ لغایت ٣٠‏‏‏‏/٨‏‏‏‏/١٣٩۶ (به مدت یک سال) مبلغ ٢٩٢،٠٠٠ ریال بابت بیمه تکمیلی درمان از مستمری ماهانه مشمولین کسر خواهد شد.
همچنین به موجب قرارداد منعقده بین کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی و شرکت بیمه ایران، حق بیمه عمر با احتساب مالیات بر ارزش افزوده برای هر نفر ماهانه ٣۵،٨٠٠ ریال است.
لازم به ذکر است؛ مستمری بگیران بازنشسته، ازکارافتاده کلی و مستمری بگیران بازمانده به همراه همسر و یا همسران دائم و در صورت تمایل سایر افراد تحت تکفل واجد شرایط آنان، جزو مشمولین این قرارداد هستند.
براساس قرارداد منعقده، مستمری بگیر اصلی می تواند در صورت تمایل تمامی افراد تحت تکفل خود را تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار دهد و گزینش برخی از افراد تحت تکفل (به استثنای همسر) مجاز نمی باشد.
درخصوص آن دسته از مستمری بگیران و افراد تحت تکفل آنان که در آبان ماه سال جاری، مشمول قرارداد قبلی بیمه تکمیلی بوده اند، نیز الزامی به رعایت تبصره فوق وجود ندارد.
بر اساس این قرارداد، در صورت فوت مستمری بگیران بازنشسته و ازکارافتاده کلی مشمول بیمه تکمیلی درمان، تداوم پوشش بیمه ای مذکور برای مستمری بگیران بازمانده آنان امکان پذیر است. همچنین در صورت پرداخت هرگونه مستمری معوقه مربوط به دوره زمانی قرارداد فعلی (١‏/٩‏/١٣٩۵ لغایت ٣٠‏/٨‏/١٣٩۶)، لازم است مبلغ حق بیمه تکمیلی درمان و همچنین حق بیمه عمر، در سند پرداخت معوقه درج و از مستمری متعلقه کسر گردد.
گفتنی است؛ بر اساس مفاد قرارداد منعقده، حداکثر سه ماه پس از تاریخ شروع آن، مستمری بگیران مشمول که تاکنون تحت پوشش بیمه های یادشده قرار نگرفته اند، در صورت تمایل می توانند با مراجعه به کانون های بازنشستگی مربوطه نسبت به ارائه درخواست برقراری پوشش بیمه تکمیلی و عمر اقدام نمایند.
بازنشستگان و مستمری بگیران جدیدی که مستمری آنان در طی مدت قرارداد برقرار می گردد نیز در صورت تمایل می توانند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور حکم برقراری مستمری با مراجعه به کانون های بازنشستگی مربوطه نسبت به ارائه درخواست خود مبنی بر برقراری پوشش بیمه تکمیلی اقدام نمایند.
لازم به ذکر است؛ پذیرش انصراف از پوشش بیمه های مذکور بر عهده کانونهای بازنشستگی بوده و مانند گذشته کانون های یاد شده درخصوص برگشت مبالغ کسر شده و جلب رضایت مستمری بگیران مسئول و متعهد می باشند.

منبع : http://www.tamin.ir/News/Item/36230/2/36230.html

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی