ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

پیامدهای تمرکز حساب‌های دولتی در بانک مرکزی:

0

جعفرزاده در گفت‌وگو با ایسنا مطرح کرد:

پیامدهای تمرکز حساب‌های دولتی در بانک مرکزی.

یک عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس گفت: با خارج شدن حساب‌های دولتی از نظام بانکی، نقدینگی بانک ها به شدت کاهش می‌یابد.

غلامعلی جعفرزاده در گفت‌وگو با ایسنا گفت: تجمیع حساب های دولتی در بانک مرکزی پیامدهایی چون شکست نظام بانکی، توسعه بانک سالاری، بانک مرکزی و فقدان حکمیت بین بانک مرکزی و بانک های دولتی و خصوصی دارد.

نماینده مردم رشت در مجلس گفت: این مساله خطر ظهور مفاسد جدید مدیریتی بانکی و اقتصادی را در بانک مرکزی بیشتر می کند واحتمالا موجب شکل گیری فسادهای جدیدی در بانک مرکزی می شود.

وی ادامه داد: این اقدام همچنین بازی بانک مرکزی با پول بانک ها را بیشتر می‌کند و در مقطع تخصیص ارز شیوه های غیر اصولی در ارتباط با بانک‌ها اعمال کند.

وی یادآور شد: بانک مرکزی نمی تواند به دستگاه های عمومی غیر دولتی مثل شهرداری ها دستور دهد، حساب هایشان را در بانک مرکزی متمرکز کنند، مگر اینکه این دستگاه ها حساب هایی که از بودجه دولت به آن‌ها واریز شده باشد را در اختیار داشته باشند.

منبع : http://www.isna.ir/news/95101710391

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی