ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

آخرین امید کارگران برای تأمین زندگی:

0

شغل دوم؛ آخرین امید کارگران برای تأمین زندگی.

یک فعال کارگری می‌گوید، شرایط زندگی کارگران به‌قدری سخت شده است که ناچار هستند شغل دومی برای خود پیدا کنند ولی با این کار، هم دچار آسیب‌های روحی و جسمی می‌شوند و هم فرصت‌های شغلی جوانان جویای کار را اشغال می‌کنند. رحمت‌الله پورموسی در گفت‌وگو با ایسنا تصریح کرد: کارگران باید فقط یک شغل داشته باشند اما وقتی چرخ زندگی نمی‌چرخد و نگران کرایه سر برج و هزینه‌های درمان و دارو هستند، آخرین امیدشان به شغل دوم است و مجبورند سر کار دوم و سوم بروند و ساعت‌های طولانی از خانواده دور باشند. او تأکید کرد: امروز بسیاری از خانوارهای کارگری، قادر به امرار معاش نیستند و حقوق کارگری، کفاف تأمین هزینه‌هایشان را نمی‌دهد و متأسفانه مزایای جانبی کارگران هم افزایش داده نمی‌شود که دلگرم شوند و بخشی از هزینه‌های اقلام خوراکی را تأمین کنند. مشاور کانون شورای اسلامی کار خراسان‌رضوی در ادامه گفت: کارگران، دفترچه تأمین اجتماعی دارند ولی انگار ندارند و خدمات مناسب به آنها ارائه نمی‌شود.

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی