ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

ادغام درمان تامین اجتماعی ظالمانه است:

0

رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته:

ادغام درمان تامین اجتماعی ظالمانه است/ قصد دست اندازی به اموال کارگران را دارند .

ایلنا: علی اصغر بیات رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، تلاش برای ادغام صندوق درمان این سازمان را ظالمانه خواند/ ناصر برهانی از اعضای هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران ابزار امیدواری کرد که این موضوع با مخالفت نمایندگان مجلس از دستور کار خارج شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در ادامه تجمع امروز جامعه کارگری و بازنشستگان کشور مقابل مجلس شورای، علی اصغر بیات،  رئیس کانون عالی بازنشستگان کشوری گفت: ادغام صندوق درمان تامین اجتماعی ظلم بزرگی در حق سه میلیون بازنشسته و ۴۰ میلیون جمعیت تحت پوشش این سازمان است.

این مقام صنفی افزود: کارگران و بازنشستگان کشور اندوخته‌ای در صندوق درمان تامین اجتماعی دارند که به عناوین مختلف به یغما برده شده و حالا به نظر می‌رسد که با طرح دوباره ادغام قصد دست اندازی به این اموال دارند.

سرانه درمان کارگران باید به آنها پرداخت شود

وی با بیان اینکه این اموال صاحب دارد ، تصریح کرد: اموال کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی با هیچ منطقی قابل تصاحب نیست و قانون نیز چنین اجازه‌ای به کسانی که خواسته‌های نامشروع دارند نمی‌دهد.

بیات با اشاره به در طرح ادغام در کمیسیون تلفیق مجلس تصریح کرد: کمیسیون تلفیق به خوبی تشخیص داده است که ادغام صندوق درمان تامین اجتماعی مساله بیش از ۴۰ میلیون نفر است از سویی سرانه درمان کارگران باید به آنها پرداخت شود که این نیز در سال‌های گذشته صورت نگرفته است.

ادغام پیامدهای اجتماعی وخیمی برای کارگران به همراه دارد

در ادامه برنامه ناصر برهانی از اعضای هیئت مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار با اشاره به رد طرح ادغام صندوق درمان تامین اجتماعی در کمیسیون تلفیق مجلس گفت: در آن زمان با وجود فشارهایی که برای ادغام صندوق درمان تامین اجتماعی وارد می‌شد این طرح رأی نیاورد چرا که کمیسیون تلفیق به خوبی پرده بود که ادغام صندوق درمان تامین اجتماعی پیامدهای اجتماعی وخیمی برای کارگران خواهد داشت.

وی در ادامه با اشاره به اینکه وزارت بهداشت تصمیم نادرستی در خصوص ادغام صندوق درمان تامین اجتماعی گرفته است، تصریح کرد: الحاق درمان تامین اجتماعی به برنامه ششم توسعه با فشارهایی صورت گرفته که منطقی نیست و امیدواریم که این طرح در مجلس رأی نیاورد.

باید برای مقابله با چنین خواسته‌هایی تجمع کنیم

وی افزود: ضروری می‌بینیم که برای مقابله با چنین خواسته‌هایی تجمع کنیم چرا که این خواسته‌ها ممکن است در آینده در اشکال مختلف مطرح شود و باید از همین حالا جلوی مطرح شدن آنها را گرفت.

منبع : http://www.ilna.ir

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی