ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

بیانیه مشترک تشکل های کارگران، کارفرمایان و بازنشستگان در خصوص برنامه ششم توسعه و لایحه بودجه سال ١٣٩۶ پیرامون سازمان تأمین اجتماعی:

0
تشکل های کارگران، کارفرمایان و بازنشستگان با صدور بیانیه مشترکی در رابطه با برنامه ششم توسعه و بودجه سال ١٣٩۶ کل کشور که در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارند، بر لزوم پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی در طول برنامه ششم توسعه تأکید کردند.
این بیانیه مورد تائید کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تامین اجتماعی قرار نگرفته.

بیانیه مشترک تشکل های کارگران، کارفرمایان و بازنشستگان در خصوص برنامه ششم توسعه و لایحه بودجه سال 1396 پیرامون سازمان تأمین اجتماعی

 

به نقل از خبرگزاری مهر، متن بیانیه صادر شده بدین شرح است:

بسمه تعالی

بدینوسیله تشکل های مورد اشاره مواضع خود را پیرامون برنامه ششم توسعه به شرح ذیل اعلام می دارد.

الف- درخصوص ماده ١٣، ضمن تأکید و تأیید قطعی بند الف مبنی بر پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی که در حقیقت یک نهاد عمومی غیر دولتی بوده که اموال آن به عنوان حق الناس شناخته می شود. بر تبصره های این بند نیز به عنوان امور بدیهی تأکید، توجه قطعی می نماییم. انتظار داریم نمایندگان محترم مردم که با رأی جامعه کارگری، کارفرمایی و بازنشستگان و مستمری بگیران به جایگاه خطیر نمایندگی دست یافته اند با تصویب این ماده بخشی از دین خود را به تشکل های فوق ادا نموده حافظ منافع مردم در صندوق مشاع تأمین اجتماعی که اموال الناس است، باشند.

ب- در خصوص ماده ١٣ ، بند ج ضمن تأکید مفاد مبنی بر همسان سازی حقوق بازنشستگان توجه نماید که در متن بند باید اشاره شود که منابع انجام تدریجی این همسان سازی بایستی در بودجه های سنواتی دولت دیده شود زیرا پرداخت از محل پرداخت های کارگران و کارفرمایان، و بدون ملاحظه منابع مالی آن در بودجه بنوعی اجحاف به منابع مردم و تصرف من غیر حق در اموال الناس است.

ج- مجموعه تشکل های قانونی فوق الذکر ضمن تأکید بر یکپارچگی و استقلال سازمان بلحاظ ساختار، تشکیلات و منابع و مصارف، مخالفت صریح خود را با طرح هرگونه موضوع جدا سازی، تجمیع و یا ادغام حوزه درمان سازمان تأمین اجتماعی اعلام داشته، این امر را معارض منافع تشکل های کارگری، کارفرمایی و بازنشستگان می دانیم لذا تصریح می کنیم نمایندگان محترم بشدت با هر گونه طرح موضوع در این خصوص مقابله و برخورد نمایند.

و اما موضوع مطرح شده در تبصره ٢١ بودجه سال ١٣٩۶

د- بحث طرح گشایش حساب جهت واریز درآمدهای سازمانها و نهادهای غیر مشمول قانون محاسبات به خزانه امری غیر منطقی و بدون ملاحظات حقوقی می باشد که اصالته سازمان تأمین اجتماعی مشمول این امر نمی گردد زیرا منابع سازمان مطالبات حق بیمه بوده و درآمد دستگاه تلقی نمی گردد.

بهر حال چنانچه این امر تحقق یابد تصرف قطعی و غیر حق در اموال مردم تلقی شده و مقابله با حق الناس خواهد بود لذا از نمایندگان متعهد، دوراندیش و بصیر تقاضا داریم نسبت به حذف این تبصره و یا استثنا نمودن سازمان به صراحت اقدام لازم معمول دارند ضمن اینکه این تبصره مخالف صریح با سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز می باشد.

این بیانیه به امضاء روسا و نمایندگان تشکل های ذیل رسیده است:

اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری

مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران

کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران

اتاق اصناف ایران

کنفدراسیون صنعت ایران

اتاق تعاون ایران

انجمن مدیران صنایع

انجمن صنفی کارفرمایان توزیع کننده گاز مایع ایران

کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران

کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور

منبع : http://kanoone-ali.ir

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی