ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

مبنای اجرای همسان سازی مستمری‌ها مشخص شود :

0

یک فعال صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی:

بازنشستگان به وعده‌های نمایندگان مجلس اعتمادی ندارند/ مبنای اجرای همسان سازی مستمری‌ها مشخص شود.

یک فعال صنفی بازنشستگان می‌گوید: در شرایطی که دولت بدهی های خود را به تامین اجتماعی پرداخت نکرده، این سازمان توان پرداخت بیش از این را ندارد و مشخص نیست که این همسان سازی چگونه قرار است اجرا شود.

حسن ایزدان، بازرس کانون کارگران بازنشسته شهرستان تهران، در گفتگو با ایلنا در ارتباط با تصویب طرح همسان‌سازی مستمری بازنشستگان در کمیسیون تلفیق گفت: به این وعده ها امیدی نیست و بازنشستگان نمی‌توانند به این مصوبات و قول و قرارها خوشبین باشند.

 وی با بیان این که هر چند وقت یک بار وعده های اینچنینی می‌دهند و بعد هم به سادگی اجرایی کردن آن را فراموش می کنند؛ گفت: در سالهای گذشته هیچ اقدام موثری برای بهبود معیشت مستمری بگیران تامین اجتماعی انجام نشده‌است.

ایزدان در ارتباط با طرح همسان سازی گفت: از سازوکار و نحوه اجرایی شدن این طرح اطلاع چندانی در دست نیست و مشخص نیست چه معیارهایی را قرار است مبنای همسان سازی قرار دهند؛ اما به هرحال با توجه به کمبود منابع مالی سازمان تامین اجتماعی، بعید است این دست طرح‌ها بتوانند به نفع بازنشستگان اجرایی شوند.

این فعال صنفی کارگران بازنشسته با تاکید بر لزوم پرداخت بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی توسط دولت گفت: اگر قرار است به نام بازنشستگان بودجه‌ای تصویب شود و به کام دولت، در جاهای دیگر خرج شود؛ چیزی عاید مستمری بگیران نخواهد شد؛ مگر این که دولت بدهی‌های سازمان را بپردازد و سازمان نیز مکلف شود که براساس آورده‌های خود، همسان سازی صحیح را در دستور کار قرار دهد و مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی را همپای سایر بازنشستگان افزایش دهد.

منبع : http://www.ilna.ir

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی