ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

رشد نقدینگی به ضرر اقتصاد تمام می شود؟

0
شاه ویسی کارشناس اقتصادی، گفت:در دولت های قبلی رشد نقدینگی سیر صعودی داشته و این امر بدان معناست که دولت یازدهم نتواسنته مدیریت مناسبی برای سیاست پولی اعمال نماید.
ساسان شاه ویسی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار بورس، بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به رشد ۲۸ درصدی نقدینگی در مهر ماه امسال در مقایسه با سال گذشته اظهار داشت: در رشد نقدینگی عواملی همچون حجم پول، شبه پول و مسکوکات دیداری مد نظر است که از این رو به نظر می رسد  بانک مرکزی در ارائه حاکمیت بانکی و پولی با چالش اساسی روبرو است.
شاه ویسی ادامه داد: مدیریت نقدینگی دربرگیرنده توانایی بانک مرکزی و ایفای تعهداتش در طول زمان است که این می تواند در سطح بانک های عامل، تجاری و سرمایه ای نمود یابد.
وی با بیان اینکه براساس گزارشات مالی به طور متوسط نقدینگی با رشد ۲۹٫۴ درصدی روبرو است، گفت: در دولت های قبلی رشد نقدینگی سیر صعودی داشته و این امر بدان معناست که دولت یازدهم نتواسنته مدیریت مناسبی برای سیاست پولی اعمال نماید.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از تبدیل واحد پولی از ریال به تومان بیان کرد: تغییر واحد پولی منجر به چاپ پول و ورود اسکناس هاس جدید به بازار می شود که به اعتقاد بنده چنین تصمیماتی در یک بازه زمانی محاسبه نقدینگی را دچار چالش می کند.
وی با بیان اینکه ۹۹۲ میلیارد تومان سپرده بانکی امسال، شبه پول و مابقی پول است، تصریح کرد: از مجموع نقدینگی کشور حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان متعلق به بانک ها است.
منبع : http://www.yjc.ir/fa/news/5895715

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی