ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

برخی مدیران کل، مدیران شرکت ها و دولتی ها ۲ تابعیتی هستند :

0

ابطحی در گفتگو با افکارنیوز:

برخی مدیران کل، مدیران شرکت ها و دولتی ها ۲ تابعیتی هستند .

نماینده متقاضی تحقیق و تفحص از ۲ تابعیتی ها در حوزه مسؤولان و مدیران ارشد و مدیران دارای گرین کارت گفت: ما اطلاعاتی داریم که برخی مدیران کل، مدیران شرکت ها و دولتی ها ۲ تابیعتی هستند که باید از سمت های خود عزل شوند.

گروه سیاسی- محمد جواد ابطحی نماینده خمینی شهر در مجلس در گفتگو با خبرنگار افکارنیوز با بیان اینکه  هفته آینده اعضای کمیته تحقیق و تفحص از ۲ تابعیتی ها در حوزه مسؤولان و مدیران ارشد و مدیران دارای گرین کارت انتخاب و انشاله بزودی کار هیئت آغاز می شود، گفت: وقتی در شهریور ماه طرح مذکور در دستور کار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس قرار داشت، وزیر اطلاعات در جلسه کمیسیون اعلام کرد که گفته می شد ۷۹ نفر ۲ تابعیتی داریم اما با بررسی ها مشخص شد ۳۹ نفر ۲ تابعیتی هستند که عذر آنها خواسته شد.

وی افزود: در حال حاضر ما اطلاعاتی داریم که برخی افراد ۲ تابیعتی در کشور هستند. این افراد حتی پست های مهمی هم دارند.

نماینده متقاضی تحقیق و تفحص از ۲ تابعیتی ها در حوزه مسؤولان و مدیران ارشد و مدیران دارای گرین کارت اضافه کرد: برخی مدیران کل در ادارات مختلف، مدیران شرکت های دولتی و کارکنان دولت ۲ تابعیتی هستند که با انجام تحقیق و تفحص وضعیت این عده روشن تر می شود.

ابطحی اضافه کرد: با آغاز کار کمیته تحقیق و تفحص ما از دستگاهها و نهادها و همچنین مردم می خواهیم که اگر اطلاعاتی در زمینه ۲ تابعیتی ها در حوزه مسؤولان و مدیران ارشد و مدیران دارای گرین کارت دارند به ما کمک کنند.

وی با بیان اینکه کمیته کار خود را در فضای آرام و بدون تنش انجام خواهد داد، گفت: ما معتقدیم که با توجه به وجود برخی نفوذی در کشور، قطعا برخی از افراد ۲ تابعیتی هستند که باید تحقیق و تفحص صورت گیرد.

طرح تحقیق و تفحص از ۲ تابعیتی ها در حوزه مسؤولان و مدیران ارشد و مدیران دارای گرین کارت روز سه شنبه ۲۵ آبان در صحن مجلس مصوب شده  و برای تعیین اعضای هیئت و شروع بکار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارجاع شد.

طرح مذکور در روزهای آغاز مجلس دهم از سوی جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، محمد جواد ابطحی نماینده خمینی شهر و برخی دیگر از نمایندگان تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد.

طبق آئین نامه داخلی مجلس برای تحقیق و تفحص از ۲ تابعیتی ها در حوزه مسؤولان و مدیران ارشد و مدیران دارای گرین کارت باید ۱۵ نماینده انتخاب شوند که پنج نماینده از طراحان این طرح هستند و ۱۰ نماینده هم باید با رای اعضای کمیسیون انتخاب شوند و کار تحقیق و تفحص را آغاز کنند.
علیرضا تهرانی

منبع : http://www.afkarnews.ir

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی