ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

وزارت بهداشت چتر درمان کارگران را سوراخ نکند :

0

یک کارشناس اقتصادی:

وزارت بهداشت چتر درمان کارگران را سوراخ نکند.

ایلنا: یک کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است که وزارت بهداشت نباید به بهانه ادغام و یکسان سازی بخشی از خدمات درمانی، چتر بیمه‌های فراگیر درمانی کارگران را سوراخ کند.

فریبرز رییس دانا، در رابطه با طرح ادغام بیمه ها به خبرنگارایلنا گفت: هر طرح اجتماعی مهمی مثل طرح ادغام بیمه هاٰی درمانی جنبه های متفاوت اجتماعی و اقتصادی دارد و این جنبه ها باید بررسی کارشناسی شود و این در حالی است که در خصوص طرح سلامت بررسی جامعه نبوده است و همه جنبه های مرتبط با آن دیده نشده است.

او افزود : از طرف دیگر این طرح ها باید مبتنی بر حضور، اظهار نظر ، نقد مردمی و کارشناسی باشد. به ویژه از سوی کسانی مانند کارگران که طبق قانون هم در اموال سازمان تامین اجتماعی سهیم هستند و هم مصرف کننده اصلی این فعالیت ها هستند.

رییس دانا با اشاره به اینکه طرح سلامت هیچ کدام از این مسیر ها را طی نکرده است، گفت: ناکارآمدی پیشنهاد غیر قانونی ادغام درمان تامین اجتماعی درست مانند لایحه معیوب اصلاحیه قانون کار است.

وی بابیان اینکه دولت در هیچکدام از این دو دعوای قانونی نیز از هیچ کارگر یا نماینده کارگری و نظریه پردازی کمک نگرفته است، گفت: این وضعیت در حالی که است که اگر قرارباشد در لایحه یا طرحی راجع به سود، سرمایه و امنیت سرمایه داران تصمیم‌گیری بشود، قطعا نویسندگان آن به شکل مرتب از اتاق های بازرگانی و انجمن های صنفی و اقتصاد دانان این حوزه کمک گرفته می شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار داشت : طرح جامع سلامت، ارزشهای خوبی در آن بود و آثاری نیز گذاشت اما اجرای غلط آن در نهایت باعث شد تا با بالا رفتن تعرفه های خدمات دارویی و درمانی، پاشنه آشیل نظام درمانی کشور بیش از گذشته شکننده شود.

وی در توضیح نارسایی های خدمات درمانی موجود در کشور گفت: واقعیت این است که جریان سوداگری به پزشکی نفوذ کرده و در نتیجه اکنون به نظام سلامت کشور با نگاه ماشین پول سازی نگریسته می‌شود.

وی ادامه داد: نتیجه این وضعیت این است که از زمان وصل شدن اعتبارات صندوق‌های بیمه‌ای به طرح تحول سلامت، از یکسو قمیت‌ تعرفه‌های پزشکی توسط تعیین کنندگان افزایش نجومی داشته است که نتیجه آن افزایش صف‌های بیماران نیازمند خدمات درمانی دولتی است.

او با بیان اینکه « برآیند و بیلان طرح جامعه سلامت مثبت نیست» افزود : برای اینکه آثار منفی مربوط به صف و گرانی ها خودشان را نشان دادند.

رئیس دانا گفت : سوداگران درمان با قطعیت وارد این رشته شده است اگر دولت و سرمایه داران می خواهند با این پدیده جوری رقابت کنند،حق مردم و کاگران را بدهند باید قطع تر و محکم تر برخورد کنند.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره تجربه شخصی خود از مراجعه به یک بیمارستان خصوصی و دولتی گفت :برای یک بیماری که داشتم مجبور شدم به بیمارستان خصوصی بروم  و باوجود پرداختی نسبتا سنگینی که داشتم اما احساس کردم که کادر درمانی و پزشکی با مراجعه کنندگان رفتاری کالایی دارند.

وی ادامه داد: بعد از این ماجرا برای یک کسالت دیگر به یک بیمارستان دولتی مراجعه کردم و مشاهده کردم با وجود پرداخت هزینه ‌ای به مراتب کمتر، پرستارا، پزشکان و سایر کارکنان با بیماران رفتار مناسبی داشتند.

او افزود: قطع یقین استمرار خدمات درمانی مراکز دولتی برای جامعه بسیار حائز اهمیت است و ماهیت وجودی این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها از ساخت سد‌های پرهزینه‌ای که امروز باعث از بین رفتن تالاب‌ها و دریاچه‌ها و محیط زیست شده بیشتر است.

این کارشناس اقتصادی گفت: به طور حتم توده آگاه مردم متوجه ضرورت حفظ و توسعه کمی و کیفی خدمات درمانی عمومی بوده و هست اما نکته قابل تامل این است که روند اجرای طرح تحول سلامت تا چه اندازه می‌توان در راستای حفظ و استمرار خدماتی درمانی رایگان ارزیابی کرد.

رئیس دانا با انتقاد از وزیر بهداشت گفت: وقتی مدیران وزارت بهداشت و درمان در مواجه با منتقدانی که نسبت به روند تعرفه‌گذاری خدمات درمانی و توزیع اعتبارات نظام سلامت میان بخش های مختلف اعتراض دارند از ابزار سفسطه و موضعگیری ایدئولوژیک استفاده می‌کنند، معلوم است که یک جایی دل در گرو سوداگری دارند.

او بابیان اینکه به همین دلیل است که طرح جامعه سلامت ناقص و ابتر از کار در آمده است، افزود : مجریان این طرح به جای آنکه درصدد مهار و کنترل بالا بردن تعرفه‌های دارویی و درمانی باشند تنها سنگ ادغام درمان تامین اجتماعی و دست‌اندازی به اموال کارگران را به سینه خود می‌کوبند و حتی به صاحبان صندوق های مختلف درمانی اجازه کشیدن کوچکترین سرکی را هم نمی دهند.

منبع : http://www.ilna.ir

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی