ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

وزارت بهداشت به جای کلنجار با تامین اجتماعی درمان مناطق ویژه را تجهیز کند :

0

یک فعال صنفی کارگری:

وزارت بهداشت به جای کلنجار با تامین اجتماعی درمان مناطق ویژه را تجهیز کند .

ایلنا: یک فعال صنفی کارگری شاغل در پروژه‌های نفتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از وزارت بهداشت خواست تا به جای کلنجار رفتن با صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی به تجهیز امکانات درمانی مستقر در این ناطق بپردازد.

«ناصر آقاجری» با اعلام این مطلب به ایلنا ، گفت: همانطور که وزیر بهداشت در اظهارات اخیر خود عنوان کرده است، پروژه‌های نفتی و عمرانی به شدت حادث خیز هستند و در این میان برای کارگران شاغل در پروژه‌های نفتی مناطق ویژه اقتصادی، کمبود امکانات درمانی به یک بحران جدی تبدیل شده است.

وی گفت: حالا که بلاخره در وزارت بهداشت افرادی پیدا شده‌اند که متوجه این مشکل بشوند، انتظار می‌رود تا این وزارت‌خانه از طریق بازنگری در سیاست‌های خود در جهت برطرف کردن مشکل به وجود آمده گام بردارد.

این فعال صنفی کارگری گفت: واقعیت این است که رویکردهای سرمایه سالارنه دولت‌های پس از جنگ باعث شده است تکالیف مندرج شده در قانون اساسی برای کارگران شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برزمین بماند.

این فعال صنفی کارگری بابیان اینکه حلقه کارگران شاغل در مناطق آزاد ویژه اقتصادی شامل تمامی خانواده‌های بومی و غیر بومی این مناطق شده است، افزود: حقیقت غیر قابل انکار این است که سیاست های نئولیبرالی در تمامی شئون و ابعاد زندگی مردم رسوب کرده است و در نتیجه این اتفاق است که امروز می‌بینیم متوالیان دولتی بهداشت و درمان چانه‌زنی برای سهم خواهی بیشتر را بر محرومیت زدایی نواحی کم‌برخورداری مانند مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ترجیح داده‌اند.

منبع : http://www.ilna.ir

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی