ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

خواسته کارگران فقط بازپس‌گیری لایحه معیوب دولت :

0

یک فعال صنفی کارگری:

قانون کار حکم دُر غلتان را دارد/ خواسته کارگران فقط بازپس‌گیری لایحه معیوب دولت .

ایلنا: یک فعال صنفی کارگری عقیده دارد ابلاغ دیرهنگام مصوبه افزایش حق مسکن کارگران نباید باعث کوتاه آمدن کارگران در برابر بازپسگیری لایحه اصلاح قانون کار شود.

عبداللـه وطن خواه که عقیده دارد تیم اقتصادی دولت ممکن است بخواهد با ابلاغ دستور العمل افزایش ۲۰ هزار تومانی بن کارگری، به صورت ضمنی به اعتراض‌های کنونی کارگران در خصوص ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون کار پایان دهد، گفت: اول آنکه مصوبه تازه‌ابلاغ شده مربوط به دو سال پیش است و خود دولت باید قبل از هراقدامی پاسخگوی این تاخیر باشد و در ثانی این مصوبه برای کارگرانی که ادامه حیات‌ آنها به ابقاء حمایت‌های اجتماعی از کارگران گره‌خورده است، حکم خروس قندی در برابر دُر غلتان را دارد.

نائب رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران افزود: کارگران نباید از خواسته عودت یافتن لایحه اصلاح قانون کار کوتاه بیایند و چنانچه احدی از نمایندگان صنفی کارگری در پیگیری این خواسته تعلل کند باید در حسن نیت او در برابر موکلانش تردید کرد، زیرا خواسته واحد کارگران بازپسگیری لایحه معیوب است .

مسئول نهاد صنفی کارگران کارخانه واکیوم پارس گفت: این روزها در شرایطی هستیم که ظاهرا نهادهای صنفی متعددی به صورت رسمی و غیر رسمی پیگیر مطالبات صنفی کارگران هستند اما واقعیت این است که حتی در مورد مسئله حساسی مانند تغییر قانون کار و گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در بیان و موضعگیری صنفی این تشکل‌ها وحدت رویه‌ای وجود ندارد.

وطن خواه افزود: فارع از تمامی تفاوت‌هایی که ممکن است به دلیل ماهیت و خواستگاه میان شیوه عملکرد تشکل‌های صنفی مربوط به کارگران وجود داشته باشد، تهدید حقوق بنیادین کار باید یک خط قرمز عمومی و مشترک که همه تشکل‌های صنفی نسبت به آن حساسیت یکسانی دارند، قلمداد شود.

منبع : http://www.ilna.ir

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

Comments are closed.

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی