ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

از حقوق صنفی کارگران کوتاه نمی آییم :

0

یک عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور:

از حقوق صنفی کارگران کوتاه نمی آییم.

صبح امروز تجمع کارگری عظیمی در اعتراض به لایحه اصلاح قانون کار، ادغام صندوق درمان تامین اجتماعی و گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به دعوت کانون هماهنگی‌های شورهای اسلامی کار استان تهران مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا «علی خدایی»، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار که در میان تجمع کنندگان سخنرانی می‌کرد تاکید کرد: جامعه کارگری به هیچ عنوان در برابر همجمه‌های سه گانه‌ای که از طریق لایحه اصلاح قانون کار، گسترش مناطق آزاد و و ویژه اقتصادی و ادغام صندوق درمان تامین اجتماعی علیه حقوق صنفی آنها ایجاد شده، کوتاه نمی‌آید.

خدایی با تشریح دلایل اعتراض به لایحه ضد کارگری و معیوب قانون کار، گفت: لایحه ارسالی به مجلس بوی اصلاح نمی‌دهد بلکه تخریب حقوق بنیادین کار است.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، افزود: لذا با توجه  به رعایت نشدن اصول اولیه اصلاح قانون کار از جمله عدم رعایت سه جانبه گرایی و مغایرت آشکار محتوای آن با اصول قانون اساسی، مقاوله نامه‌های حقوق بنیادین کار و ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه، این لایحه صلاحیت رسیدگی در مجلس را ندارد.

عضئ کارگری شورای عالی کار ادامه داد: لذا ما کارگران همگی درخواست بازگشت لایحه اصلاح قانون کار از مجلس به دولت و توقف بررسی آن را دارین .

خدایی با اشاره به نبود امنیت شغلی و عدم تامین حداقل‌های زندگی به عنوان مشکلات اساسی کارگران یاد کرد و افزود: جامعه کارگری به عنوان اجرای دقیق تبصره یک و دو ، ماده ۷ و بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار است.

این فعال کارگری در خصوص ادغام صندوق درمان تامین اجتماعی گفت: اموال سازمان تامین اجتماعی حق الناس است از این رو مخالفت صریح خود را با هر گونه دست اندازی تحت هر عنوان و بهانه‌ای از سوی هر مرجع دولتی و نمایندگان مجلس اعلام می‌داریم.

خدایی با طرح این پرسش که آیا وزیر بهداشت و سایر نمایندگان حامی این طرح حاضر هستند بیمارستان‌ها و اموال شخصی خود را در این طرح ادغام کنند ، گفت: اموال تامین اجتماعی اموال خصوصی کارگران است.

عضو کارگری شورای عالی کار گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را گسترش بی‌قانونی و بی‌حقوقی کارگران دانست و افزود: هجمه های دوجانبه‌ای بر علیه حقوق کارگران در جریان است از طرفی با لایحه اصلاح قانون کار اصل قوانین حمایتی را هدف گرفتند و گسترش مناطق آزاد نیز دایره شمول قانون را تنگ‌تر می‌کند.

این عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در پایان با تاکید بر مخالفت جامعه کارگری با لایحه اصلاح قانون کار ، گسترش مناطق آزاد و ادغام صندوق درمان تامین اجتماعی گفت: جامعه کارگری از حقوق صنفی کارگران در این خصوص کوتاه نخواهد آمد.

منبع : http://www.ilna.ir

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

Comments are closed.

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی