ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

پرداختی تأمین اجتماعی طی پنج سال اخیر دو برابر شده است:

0
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از پرداخت ماهانه ۵ هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان از بابت تعهدات سازمان خبر دادو گفت: پرداختی تأمین اجتماعی طی پنج سال اخیر دو برابر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر دکتر سید تقی نوربخش با تأکید بر اینکه معتقدم هیچ راه برون رفتی برای حل مسائل سازمان از بعد مدیریتی و ساختاری بجز اعتماد به سه جانبه گرایی وجود ندارد، اذعان داشت: ایجاد اعتقاد عمیق و ادبیات حاکم بر سازمان مبنی بر اینکه کارفرمایان و بیمه شدگان صاحبان اصلی سازمان تأمین اجتماعی هستند، باور و اعتقاد قلبی من بوده و در همین جهت برای تعامل هر چه بیشتر با شرکای اجتماعی، معاونت فرهنگی را در اولین سال شروع به کار خود احیا کرده ام.

مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه میزان پرداخت از بابت تعهدات سازمان بالغ بر ۵ هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان است، خاطر نشان کرد: این رقم یک و نیم برابر یارانه پرداخت شده ماهانه در کشور است و سازمان بدون استفاده حتی یک ریال از منابع دولتی به تعهدات خود عمل کرده و بیش از ۵ میلیون و ٣٠٠ هزار نفر از بازنشستگان و مستمری بگیران را تحت پوشش قرار داده و این در حالی است که در سال ١٣٩١، تعهدات ماهانه سازمان بالغ بر دو هزار و ششصد میلیارد تومان بوده و در طی پنج سال اخیر این رقم دو برابر شده است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه در سال ١٣٨٨ سازمان به حدی تحت فشار بوده است که بالغ بر ۶٠٠ میلیارد تومان از بانکها جهت پرداخت مستمری استقراض کرده بود، افزود، طی سه سال دولت تدبیر و امید علیرغم تمامی مشکلات، پرداخت مستمری حتی یک روز هم با تأخیر مواجه نشده است.

نوربخش با تأکید بر نقش  سازمان تأمین اجتماعی در طرح سلامت، اذعان داشت، سازمان تأمین اجتماعی نه تنها بار دولت نیست بلکه جبران مافات گذشته را نیز نموده و این امر در درجه اول با همت و غیرت کارفرمایان در جهت نگهداشت کارگاهها و واحدهای تولیدی محقق شده است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اعلام اینکه علیرغم افرایش دو و نیم برابری تولید نفت باید توجه داشت قیمت نفت به یک سوم کاهش یافته است، اذعان داشت: صندوقهای بازنشستگی در تأمین منابع در قبال افزایش مصارف با مشکل مواجه هستند و لازم است شرکای اجتماعی به آن توجه کنند و در این راستا سازمان تأمین اجتماعی با رویکرد اطلاع رسانی و پاسخگوئی، به عنوان یکی از چهار راهبرد اصلی سازمان در جلب مشارکت کارشناسان و ارتقای آگاهی عمومی مخاطبین گام برمی دارد.

وی در پاسخ به مطالب مطروحه از جانب کارفرمایان حاضر در جلسه، با اشاره به قانون مشاغل سخت و زیان آور، بر ارتقای ایمنی محل کار تأکید و تصریح کرد: در دوره اخیر یکی از اقدامات اساسی سازمان، تغییر ١٢٠٠ شغل سخت و زیان آور به ١٣ عنوان شغلی بوده و لیکن، قانون سخت و زیان آور  چه از لحاظ میزان و نحوه پرداخت حق بیمه و چه از لحاظ شمول آن نیاز به بازنگری دارد.

مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه بیمه قالی بافان به عنوان یک مطالبه جدی است، اذعان داشت: افزایش ضریب پوشش مورد استقبال کلیه صندوقهای بیمه است ولی باید توجه داشت این شرایط در زمانی توجیه منطقی دارد که منابع آن تأمین گردد ولی در حال حاضر مطالبات سازمان در قبال بیمه قالی بافان، بالغ بر سه هزار میلیارد تومان رسیده است.

نوربخش تأمین نقدینگی را یکی از چالشهای پیش روی سازمان دانسته و  تصریح کرد: پس از ده سال، طی دو سال اخیر، صندوق بیمه بیکاری تراز مثبت داشته و معتقد هستیم قانون بیمه بیکاری و همچنین کنترل تقاضای بیمه بیکاری نیاز به بازبینی و کار کارشناسی دارد.

مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی، با تأکید بر حفظ کرامت کارفرمایان و ضرورت بهبود فضای کسب و کار، تصریح کرد  بازرسی از دفاتر قانونی در جهتی حرکت می کند که طی ماه های آینده حسابرسی از دفاتر برای دو سال صورت خواهد پذیرد.

مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره بر اینکه در سال ١٣٩٢، منابع بیمه شدگان کارگران ساختمانی ٩٠٠ میلیارد تومان، از محل مالیات بر ارزش افزوده بود که در آن سال ۵٠٠ هزار نفر تحت پوشش قرار گرفت، افزود: با تغییر  قانون در سال ٩٣، شاهد آن هستیم که در  قبال  تأمین ۶٠٠ میلیارد تومان منابع،‌١۴٠٠ میلیارد تومان تعهدات برای سازمان در حوزه بیمه شدگان کارگران ساختمانی ایجاد می شود که این امر با روح عدالت مغایرت دارد.

نوربخش با اشاره به حوزه سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی، اظهار داشت: با حضور مدیرانی پاکدست، باتجربه و متخصص در رأس امور شستا، به عنوان شخصی که ٢۵ سال در سازمان تأمین اجتماعی دارای سابقه هستم،  اعلام می کنم تیم حاضر،‌ تیمی حرفه ای است و با توجه به مزیتهای اقتصادی و جغرافیایی استان آذربایجانشرقی، زمینه فعالیت در این استان فراهم است.

مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه قانون تأمین اجتماعی یکی از  جامع ترین قوانین کشور است، تصریح کرد: در اجرای این قانون، با توجه به عدم پیش بینی و تأمین منابع، با چالش جدی مواجه هستیم و در برخی موارد موضوع قانون ابتر باقی می ماند.

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

Comments are closed.

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی