ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

کنسرت بیکاران:

0

موضوع برگزاری کنسرت ها یا عدم برگزاری کنسرت ها یک شب می شود تیتر یک همه رسانه ها عده ای له وعده ای علیه، واین سوال برای امثال بنده پیش می آید که واقعاً این موضوع مطالبه چند نفر در جامعه ما هست؟ وآیا برگزاری آن چه کمکی به حل مشکلات کشور ما می کند؟!

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد خراسانی در یادداشتی که با عنوان «کنسرت بیکاران» برای خبرگزاری تسنیم ارسال کرده، می نویسد:

روزی نیست که خبر تعطیلی کارگاه وکارخانه ای  شنیده نشود هر چند کمتر تیتر یک رسانه هااست .
شیب تند رکود وتعطیلی تولید در دولت فعلی مساوی است با خبرهای ناگوار بیکاری شاغلان تجمعات عدم پرداخت حقوق وتداوم موج بیکار ماندن جوانان تحصیل کرده.موسیقی دلهره آور بیکاری راهمه خانواده های ایرانی شنیده اند، کنسرت سمفونی رکود، تعطیلی، بیکاری …
وخدا می داند چند خانواده از هم می پاشد طلاق های ناشی از بیکاری چه بلای سر فرزندان این مملکت می آورد اعتیاد ،بزهکاری وجرائم ناشی از این رکود را هیچ دولتمردی پیگیری نمی کند ورسانه ها یا از باب حمایت از دولت یا از ترس سیاه نمایی وسوء استفاده جریان ضد انقلاب زیاد منعکس نمی کنند .
اما موضوع برگزاری کنسرت ها یا عدم برگزاری کنسرت ها یک شب می شود تیتر یک همه رسانه ها عده ای له وعده ای علیه، واین سوال برای امثال بنده پیش می آید که واقعاً این موضوع مطالبه چند نفر در جامعه ما هست؟ وآیا برگزاری آن چه کمکی به حل مشکلات کشور ما می کند جوان بیکار ،کار گر بیکار شده را با کنسرت چه کار ؟ برگزاری کنسرت بیکاران دردی رااز ما دوا نمی کند . ایکاش به اندازه یک صدم بحث های که در مورد کنسرت می شود در مورد حل مشکل بیکاری انجام می شد ومطالبات واقعی مردم در صدر موضوعات کشور قرار می گرفت .

منبع : http://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/06/01/1164763

شناسه خبر: ۱۱۶۴۷۶۳ سرویس: اقتصادی

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

Comments are closed.

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی