جستجو در : فقروتنگدستی

0

درست زمانی که دولت تصمیم گرفت برای پرداخت یارانه بنزین، حساب بانکی شهروندان را بررسی…ادامه

0

گسترش و  افزایش اختلاف میان طبقه ای در یک جامعه هدف که دوران گذار به…ادامه

1 2 3