جستجو در : فرهنگی

0

ناسازنما، پارادوکس یا متناقض‌نما به هر گزاره یا نتیجه‌ای گفته می‌شود که با گزاره‌هایِ قبلیِ…ادامه

0

داستان ضرب المثل پاشنه آشیل: ریشه تاریخی ضرب المثل پاشنه آشیل. پاشنه آشیل کنایه از…ادامه

0

تابو یا تَبو یا پَرهیزه آن دسته از رفتارها، گفتارها یا امور اجتماعی است که…ادامه