جستجو در : سهام عدالت

0

پرداخت سهام عدالت دیگر رایگان نیست. براساس بخشنامه وزارت اقتصاد به سازمان خصوصی‌سازی‌ که دیروز…ادامه