جستجو در : بانکی

0

خبرگزاری میزان- به منظور پوشش انتقالات بین بانکی الکترونیکی می‌توان از سامانه الکترونیکی تسویه ناخالص…ادامه

0

خبرگزاری میزان- با راه اندازی شبکه شتاب، تمامی کارت‌های عضو این شبکه با رعایت استاندارد‌ها…ادامه

0

امنیت اقتصادی در بسیاری از موارد، سودآوری را نیز تحت لوای خود قرار می‌دهد؛ طوری…ادامه

0

خبرگزاری میزان- مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار…ادامه

1 2 3 4 5 18