جستجو در : بانکی

0

فعال‌ترین‌ نهاد بین‌المللی‌ درگیر نظارت‌ بانکی‌، کمیته‌ بال‌ (بازل‌) است‌. این‌ کمیته‌ مرکب‌ است‌ از…ادامه

0

شناسه هویت الکترونیک بانکی یا کد شهاب، شناسه ای ۱۶ رقمی می باشد که برای…ادامه

1 2 3 28