جستجو در : اقتصادی

0

خبرگزاری میزان- سرمایه در گردش، مجموعه مبالغی است، که در دارایی‌های جاری یک شرکت، سرمایه‌گذاری…ادامه

0

ماجرای ورشکستگی در حقوق ایران، ماجرای یک هرم معکوس است. قانون‌گذار ایران قواعد ورشکستگی را…ادامه

0

خبرگزاری میزان- پروفرما سندی است که در آن صادرکننده مجموعۀ شرایط پیشنهادی خود را جهت…ادامه

0

خبرگزاری میزان- منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیر بندری است که از شمول…ادامه

0

خبرگزاری میزان- اسناد حمل به منزله سند حمل، رسید دریافت کالا و سند مالکیت آن…ادامه

0

ابزارهای مالی انتفاعی با سود انتظاری بر اساس اوراق صکوک متنوع هستند. به گزارش ایبِنا،…ادامه

0

خبرگزاری میزان- مجمع عمومی شرکت سهامی، از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می‌شود و مقررات مربوط…ادامه

0

خبرگزاری میزان- به کاهش پیوسته و مداوم سطح عمومی قیمت ها تورم منفی یا فروکش…ادامه

0

خبرگزاری میزان- P/E یا نسبت قیمت به سود یکی از ابزار‌های پر استفاده به منظور…ادامه

0

صرف ریسک در اصل میزان بازده اضافی بر بازده بدون ریسک می باشد. به بیانی…ادامه

0

خبرگزاری میزان- به این تغییرات پیش بینی شده در سود اصطلاحا تعدیل سود گفته می‌شود…ادامه

0

کابوتاژ عبارت از حمل کالا از یک نقطه به نقطه دیگر کشور از راه دریا…ادامه

0

 خبرگزاری میزان- هزینه از دست رفتن منافع یک فرصت برای پرداختن به یک فرصت دیگر،…ادامه