جستجو در : اقتصادی

0

خبرگزاری میزان- هزینه انتشار شامل هزینه‌هایی است که یک شرکت سهامی عام با توزیع اوراق…ادامه

0

خبرگزاری میزان- اسناد خزانه یا سخاب از ابزار‌های مالی با ماهیت بدهی بوده که بدون…ادامه

0

خبرگزاری میزان- در فارسی اصطلاحا به نسبت p/e نسبت قیمت به درآمد نیز گفته می‌شود…ادامه

0

خبرگزاری میزان- سرمایه در گردش، مجموعه مبالغی است، که در دارایی‌های جاری یک شرکت، سرمایه‌گذاری…ادامه

0

ماجرای ورشکستگی در حقوق ایران، ماجرای یک هرم معکوس است. قانون‌گذار ایران قواعد ورشکستگی را…ادامه

0

خبرگزاری میزان- پروفرما سندی است که در آن صادرکننده مجموعۀ شرایط پیشنهادی خود را جهت…ادامه

0

خبرگزاری میزان- منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیر بندری است که از شمول…ادامه

0

خبرگزاری میزان- اسناد حمل به منزله سند حمل، رسید دریافت کالا و سند مالکیت آن…ادامه

0

ابزارهای مالی انتفاعی با سود انتظاری بر اساس اوراق صکوک متنوع هستند. به گزارش ایبِنا،…ادامه

0

خبرگزاری میزان- مجمع عمومی شرکت سهامی، از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می‌شود و مقررات مربوط…ادامه

1 2 3 29